Wsparcie


Regulamin przekazywania wsparcia finansowego

  1. Każdy gość odwiedzający stronę www.wieczernik.pl może przekazać ofiarę pieniężną na rzecz proponowanych posług związanych z działalność statutową Kościoła.
  2. Po przekazaniu darowizny dane Darczyńcy oraz kwota darowizny pozostają anonimowe.
  3. Każdy Ofiarodawca, który przekazał ofiarę na celę statutowe Kościoła, może wskazać na jaką posługę mają być przeznaczone ofiarowane środki. Jeśli cel darowizny nie zostanie określony, pieniądze zostaną rozdysponowane przez liderów Kościoła.

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś wesprzeć działalność statutową Kościoła Chrześcijańskiego Wieczernik, możesz przekazać swój dar zwykłym przelewem bankowym na konto:  93 1050 1416 1000 0022 0155 8729 z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe kościoła”. Dziękujemy!