Laska Pasterza na 2012 rok

29 grudnia 2011 przez  
W kategorii Słowa Prorocze

Słowo Prorocze Boba Jonesa i Ricka Joynera na rok 2012. Warto posłuchać. Bóg potwierdza swoje słowo i wezwanie dla Kościoła na całym świecie.

Laska Pasterza 2012

Proroctwo dla Polski – Daniel Capri
Pliki do pobrania:Plik PDF

14 stycznia 2011 przez  
W kategorii Aktualności, Artykuły, Nowości, Słowa Prorocze

Proroctwo dla Polski (Listopad 2010)

Polsko to jest twój czas, by iść naprzód a nie cofać się! Już więcej nie!

Nie patrz na bolesne wspomnienia przeszłości! Skieruj swój wzrok na obietnice Pana!

Podnieś swoje oczy ku niebu i zobacz Jego dobroć!

Zobacz twojego Ojca, Boga i Króla!

Nie wspominjacie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie! Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie?” (Iz 43, 18-19).

Czytaj dalej

Wydarzenia 10 kwietnia 2010r.

24 kwietnia 2010 przez  
W kategorii Aktualności, Artykuły, Nowości, Słowa Prorocze

Wydarzenia z 10 kwietnia wzbudziły we mnie dwojakie nastroje. Z jednej strony oczywisty smutek, ale też w duchu czułem jakiś rodzaj radości że coś zostało uwolnione, że jest to początek czegoś nowego w naszym narodzie.

12.04 otrzymałem słowo z Iz. 40.1-11. W słowie tym jest wiele różnych elementów adekwatnych do sytuacji ale też zachęta do Kościoła w Polsce. Wstań, gdyż dopełniła się twoja niewola. Głoś że stało się to 2000 lat temu. Pocieszaj lud który teraz widzi jak bardzo życie jest wątłe.

Kościół w tym czasie powinien wstać i zacząć głośno wołać gdyż Pan przychodzi ze Swoją mocą. Ale też Kościół powinien się zmienić. Aby mógł głosić w mocy Ducha który przychodzi powinien przygotować Panu drogę. Niektóre kościoły powinny wyzbyć się kompleksów, ale niektóre wyzbyć pychy (w. 3-4). Myślę że dotyczy to zarówno pojedynczych osób jak i całych kościołów.

Idź i głośno zwiastuj bo Pan przychodzi. Nasz naród uzyskał wiele obietnic, było wiele proroctw dotyczących naszego kraju i przyszłego przebudzenia. Wiele osób się zniechęciło gdyż do tej pory nic się nie wydarzało. Stało na Bożym Słowie i próbowało wejść w Boże Obietnice 5M1.21. Może było tak jak z narodem Izraela 5M1.42

Natomiast teraz mamy zachętę aby ruszyć gdyż Pan przychodzi w Swojej mocy. Myślę że nie muszę więcej tego słowa z Izajasza komentować gdyż mówi samo za siebie.

Stanisław Pohludka

K. Ch. „ARKA” Poznań

Słowo po katastrofie 10-04-2010 Pat Holloran
Pliki do pobrania:Plik PDFPlik DOC

20 kwietnia 2010 przez  
W kategorii Aktualności, Artykuły, Nowości, Słowa Prorocze

Droga Polsko i jej wspaniali obywatele,

Chcielibyśmy wam powiedzieć, że modlimy się za was i za wasz naród w tym czasie. Modlimy się za duchowych liderów waszego kraju, aby usłyszeli wyraźnie od Pana to, co dotyczy planów sprowadzenia przebudzenia do kraju, które rozleje się na Niemcy i inne narody. Moja żona i rodzina modlą się o was, abyście wiedzieli, jak iść dalej pomimo tej wielkiej straty w waszym rządzie i aby cała Polska odnalazła Jezusa Chrystusa jako jej Króla, który jest ponad wszystkimi innymi królami.

Wiem, że słowa nie zdołają w pełni pocieszyć was w tym, co przeżywacie, ale wierzę, że Pan zamierza przez Ducha Świętego użyć tej tragedii w celu wzbudzenia poznania Jezusa Chrystusa i rozpalenia ognia przebudzenia, które będzie jak płomienna burza dla innych narodów Europy. Bóg zamierza użyć wydarzeń ostatniego tygodnia, aby pokazać Polakom, w jaki sposób jest On jedynym i prawdziwym Bogiem i że z popiołów tej katastrofy zrodzi się piękno, które sprowadzi prawą zmianę do sfery rządowej oraz radykalną kulturę i społeczność nieba do kościoła na ziemi. Pan pokazał mi, że Jego Kościół powstanie ponownie w waszej wspaniałej ziemi i jeszcze raz zatriumfuje jedność, a przeszłość nie będzie już dłużej powstrzymywać przeznaczenia Polski.

Polsko, jesteś wspaniałym krajem i wielkim narodem i zobaczysz poruszenie spowodowane poprzez prawdziwych i prawych duchowych ojców narodu, które przerodzi się w ruch raz na zawsze usuwający przekleństwo sieroctwa i ducha Kaina, przez którego brat zwraca się przeciwko bratu. I w czasie, który jest już blisko, Polska powstanie w jedności, jak to jest napisane w Psalmie 133!

A teraz wiedz, że Pan otwiera drzwi przed prawymi, aby powstali. I Pan pokazał mi, że ujrzy owoc przychodzący z 2Kor 6:4-7.

2 do Koryntian 6:4, 6, 7: “4. okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków… 6. przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez (objawy) Ducha Świętego i miłość nieobłudną; 7. przez głoszenie prawdy i moc Bożą; przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny.

Wraz z powyższymi wersetami, musicie również zwrócić uwagę na słowo, które Pan dał w ostatnim rozdziale Księgi Malachiasza, ponieważ naprawdę Pan mówi, że jest już czas:

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza (jest to lud, a nie pojedyncza osoba) przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. 6. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi izraelskiej przekleństwem.”

Musicie wiedzieć, że w tych czasach, słowa te zasiewane są w glebę waszego rządu, kościoła, rodziny i gospodarki. Tak więc, podczas gdy świat będzie płakał, raduj się Polsko, gdyż wchodzisz w nowy czas Królestwa żyjącego na tej ziemi, które będzie widziało niebo zstępujące na ziemię na głos wołania waszych serc przed Bożym Barankiem.

Kochamy was,

Pat, Valeria, Daryn i Rachelle.

Niech was Bóg błogosławi, cała Polsko, w imieniu Jezusa Chrystusa!

Doskonała Burza – John Paul Jackson
Pliki do pobrania:Plik PDFPlik DOC

11 grudnia 2009 przez  
W kategorii Aktualności, Artykuły, Nowości, Słowa Prorocze

Słowo prorocze, które John Paul Jackson opublikował pod tytułem „Doskonała Burza” (The Perfect Storm) jest wyjątkowym słowem. Jest wyjątkowo konkretne i szczegółowe oraz dotyczy najbliższych kilkunastu lat. Kiedy pierwszy raz przeczytałem go w wersji angielskiej byłem bardzo poruszony tym, w jaki sposób Bóg mówi do proroków w naszych czasach. Wierzę, że to słowo, jest ważnym ostrzeżeniem oraz instrukcją dla Kościoła dzisiaj i w najbliższych latach. Dziękuję Bogu za osobę Johna Paula i za to, że Bóg przyprowadził go również do Polski. Zachęcam do lektury „Doskonałej Burzy”.

Jacek Sierka

Ze względu na poniesione koszty tłumaczenia tego artykułu będziemy wdzięczni jeśli przekażesz nam darowiznę w dowolnej kwocie. W tym celu należy kliknąć poniższą ikonę DOTPAY lub przelać pieniądze na konto kościoła w tradycyjny sposób z dopiskiem „darowizna”. Nie jest to opłata obowiązkowa, ale dobrowolny dar. Bądź pobłogosławiony(a) lekturą tego artykułu.

Donacja
Doskonała Burza
John Paul Jackson

To, co piszę w poniższym artykule nie jest próbą pokazania, że mam pełne objawienie co do wydarzeń, które mogą mieć miejsce w nadchodzących kilkunastu latach. Właściwie chcę dobitnie powiedzieć, że tak nie jest. Wiele razy modliłem się i prosiłem Pana, aby można było zapobiec temu, o czym mam zamiar napisać. Ale czuję się mocno przynaglany przez Ducha Świętego, aby odkryć niektóre rzeczy, które widziałem. Czytaj dalej

Uwalniany jest Nowy Taniec! – Chuck Pierce (2008r.)

10 września 2009 przez  
W kategorii Aktualności, Artykuły, Nowości, Słowa Prorocze

Kluczowe Słowo Prorocze dla CIEBIE – Uwalniany jest Nowy Taniec!

KLUCZOWE SŁOWO PROROCZE! Tańcz MÓJ Nowy Taniec! Możesz Latać!
Pan powiedział: W tym kluczowym czasie przełomowego poruszania się do przodu, wielu wydaje się wahać.  Wielu jest pomiędzy dwiema opiniami.  Ja otwieram i pokazuję ci światło dla nowych możliwości, ale widzę pewien opór przed wejściem w to miejsce wiary i służby i prosperowania, do którego zostałeś powołany. To powołanie utrzyma się jeszcze przez kilka tygodni. Jednakże odczuj Moje oczekiwanie i odpowiedz.   Czytaj dalej

Proroctwo do Polski – CINDY JACOBS (2005r.)

10 września 2009 przez  
W kategorii Aktualności, Artykuły, Nowości, Słowa Prorocze

Ja wzbudzę wielką i potężną armię. To będzie największa armia Modlitewna jaką widział świat. Ona będzie burzyć warownie bałwochwalstwa. Pan mówi: nie mówcie, że żniwo jest dopiero za 4 miesiące, bo pola są już białe do żniwa. Nie ma dla Mnie niczego niemożliwego. Ja wzywam Polaków, żeby powstali. Tak jak stawialiście opór Hitlerowi, to stawcie opór diabłu, a on ucieknie. Dlatego, że Ja dałem wam namaszczenie, żeby stawić opór wrogowi tego narodu. Czytaj dalej

Pat Holloran – Warszawa 15 sierpnia 2009
Pliki do pobrania:Plik Video

Słowo Prorocze wypowiedziane przez Pata Hollorana podczas modlitwy w Warszawie.

Powstanie Warszawskie to był zaledwie początek. Nadszedł czas na kolejne powstanie, ale tym razem będzie ono miało wpływ nie tylko na rzeczywistość naturalną ale także na rzeczywistość ponadnaturalną. Ludzie Boży powstaną jako armia, która będzie na tyle silna w Panu, że jej duchowa determinacja będzie alarmem dla duchów wroga na polskiej ziemi – duchów, które trzymają ludzi w ubóstwie, poczuciu niskiej wartości i braku wizji dla przyszłych pokoleń. Ta ciemność będzie alarmem. Lecz wiedzcie, że Pan jest z wami i wróg wie, że nadszedł właśnie ten czas, którego on tak bardzo się bał. Dzisiaj ciemność ma upaść przed waszą światłością. To jest moje Królestwo w Was! Czytaj dalej