Zrozumienie języka nieba – Rick Joyner

14 maja 2006 przez  
W kategorii Artykuły, Słuchanie Boga

Zrozumienie języka nieba – Rick Joyner

W celu ściągnięcia artykułu na swój komputer należy na powyższy link najechać myszką i kliknąć prawy przycisk myszki. Rozwinie nam się kilka opcji należy wtedy wybrać „Zapisz element docelowy jako..” i wskazać miejsce na dysku w którym zostanie zapisany plik.

[starrater tpl=8]