Premier na trudne czasy

12 grudnia 2011 przez  
W kategorii Info

Netanjahu tworzy grupę do studiów nad Biblią

Wiadomości z IZRAELA – Irena Stankiewicz

30 września 2011 przez  
W kategorii Aktualności, Dom Modlitwy, Info, Nowości

Irena Stankiewicz

30 wrzesień 2011

Wczoraj wieczorem dęciem szofarów rozpoczął się Nowy Rok (Rosh Hashana) i cykl jesiennych Świąt Pana: Święto Trąb rozpoczyna Nowy Rok, potem 10 dni pokuty i wyznawania grzechów aż do Dnia Pojednania (Yom Kippur) a potem przez siedem dni celebrowanie Święta Namiotów.

W języku hebrajskim święta dosłownie oznaczają „wyznaczony, umówiony czas”. Bóg ma swój kalendarz, w którym wyznaczył umówione spotkania z Jego ludem. Każdy szczegół w świętowaniu ma ogromne znaczenie nie tylko dla zrozumienia naszej wiary, ale również po to, aby zrozumieć Boży plan odkupienia. Jezus dokładnie, co do dnia wypełnił święta wiosenne, dlatego możemy z całą pewnością spodziewać się, że święta jesienne wypełnią się tak samo dokładnie. Dotyczą one okresu przygotowania do powtórnego przyjścia Pana.

W obliczu tego, co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie: dyskusje w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na temat powstania państwa palestyńskiego, wypowiedzi Ahmadineżada, Turcji i innych głów państw, jest dobrze rozważać w kontekście proroctw ostatnich rozdziałów z Ks. Zachariasza. Zach.12:1 rozpoczyna się od słów: „wyrocznia” tzn. postanowione. Pan oznajmia przez proroka, co On postanowił i potem przez całe trzy rozdziały powtarza słowa „w owym Dniu”, dniu, który On wyznaczył, nie człowiek, nie narody, ale Bóg. On wyznacza czas, On postanowił i oznajmia przez proroka co nastąpi w „Owym Dniu” i nie ma dyskusji, nikt tego nie zmieni. Można tylko kooperować z Bogiem.

Zach 12:3-4,9 W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw niemu.

4 W owym dniu – wyrocznia Pana – porażę każdego konia trwogą, a jeźdźca obłędem. Lecz na naród judzki spojrzę łaskawie, wszystkie zaś (konie) pogan porażę ślepotą.

9 W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi.

W świetle tych słów proroków możemy rozpatrywać obecne wydarzenia. Presja państw islamskich, ostatnio Turcja i Flotylle pod pretekstem „humanitarnej pomocy” dla Gazy, chcą złamać prawo Izraela do obrony własnych granic. Dlaczego Flotylle z pomocą humanitarną nie płyną dziś do Libii, do Somalii, gdzie naprawdę jest duża potrzeba pomocy humanitarnej. Kwestia powstania niezależnego państwa Palestyńskiego to następny sposób działania, aby doprowadzić do zlikwidowania państwa Izraelskiego. Bóg widzi serce i zna myśli ludzkie i zamiary narodów.

Dzisiejsze wydarzenia na Bliskim Wschodzie i często skrzywione, nieprawdziwe prezentowanie faktów kształtują mocno negatywny stosunek państw wobec Izraela. I taka jest strategia wroga. Bóg będzie błogosławił narody zależnie jak się ustawią wobec trudnej sytuacji Izraela na Bliskim Wschodzie i na ile będziemy gotowi stawać z Izraelem, kiedy presja, fałszywe oskarżenia, wrogość narodów wzrasta.

W Ks. Rodz 12:3 Bóg obiecuje Abrahamowi, że będzie błogosławił błogosławiącym tobie, (Izrael) a przeklinających cię (Bóg) przeklinać będzie; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi (przez przyjście Mesjasza)

Z tego powodu poczułam radość i ulgę, kiedy usłyszałam, wypowiedz prezydenta USA w Radzie Bezpieczeństwa ONZ dotyczącej kwestii jednostronnego uznania Autonomii Palestyńskiej jako państwa palestyńskiego. (Niezależnie od tego, jakie są jego motywacje) Teraz możemy tylko się modlić, aby za wypowiedzią prezydenta Obamy stanęły konkretne czyny, jeżeli będzie taka potrzeba. Podobnie, kiedy przeczytałam, ze Polska nie zgodziła się uczestniczyć w konferencji Durban III.

Jak możemy się modlić?

 1. Aby odkrywane były kłamstwa rozpowszechniane przez państwa i organizacje wrogie Izraelowi. Fałszywe informacje dotyczące historii powstania państwa Izrael, przebiegu negocjacji z Palestyńczykami w ostatnich 20 latach i wiele różnych wydarzeń historycznych nawet zanegowania Holokaustu jako faktu historycznego.
 2. W modlitwie ogłaszać obietnice i modlić się wersami obietnic, które Bóg dał Izraelowi, i które jeszcze muszą się wypełnić.
  W obecnej sytuacji możemy modlić się Psalmami: 2, 33:8-15; 9:1-9, 16-21 ; Jer.12:14-16
  Ogłaszać obietnice Bożych planów dla Izraela i Jerozolimy: Jer.3:17; Iż.62:1-7; Iż.2:2-4
  Słowa pocieszenia i nadziei dla Izraela: Jer.3:33-37; Zach.8:2-9
  Ogłaszać sąd nad narodami, które dzielą ziemię Izraela: Joel 3-6-11; 4:16-21; Ez. 36:1-7
 3. Aby Pan pomagał odkryć zanim zostaną zrealizowane terrorystyczne plany ataków. Z powodu ostatnich rozruchów w Egipcie, ataku na ambasadę izraelską w Egipcie, granica Izraela od Synaj jest otwarta dla przemytu broni i terrorystów z Synaju i z Gazy.
 4. Mahmud Abbas po powrocie z obrad ONZ w Nowym Jorku wezwał Palestyńczyków w Ramallach do „palestyńskiej wiosny” aluzja do rozruchów potrząsających Tunezją, Egiptem, Syrią, Libią, Jemenem. Módlmy się, aby nie doszło do poważnych rozruchów Arabów na terenie Izraela.
 5. Decyzja ONZ o statucie proklamowanego państwa palestyńskiego jest nadal nierozstrzygnięta. Nie ma pośpiechu w ONZ, aby udzielić Palestyńczykom statusu państwa. W międzyczasie mają być prowadzone dalsze negocjacje warunków między Nataniahu i Abbasem. Módlmy się o wynik korzystny dla Izraela. Chociaż decyzja ONZ o statucie proklamowanego państwa palestyńskiego nie ma wpływu na rzeczywiste powstanie państwa palestyńskiego, ale pozytywne przegłosowanie może wpłynąć na dalsze negocjacje w tej sprawie, niekorzystnie dla Izraela. Powstanie państwa palestyńskiego w granicach, jakich domagają się Palestyńczycy jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa Izraela. Palestyńczycy nigdy oficjalnie nie zgodzili się uznać prawo do istnienia państwa izraelskiego. Ziemię, którą zajmuje Izrael nazywają „terenem okupowanym”.
 6. Nieustannie mamy się modlić o pokój dla Jerozolimy PS.122.
 7. O wylanie Ducha objawienia na Żydów, aby mogli uwierzyć, że Jezus jest ich Mesjaszem Rzym.10:1i Rzym.11:11-16
 8. O wszelkie Boże błogosławieństwo dla kościołów mesjańskich w Izraelu.
 9. O kościół z pogan, aby rozumiał z Pisma, jaka jest nasza rola wobec Izraela i w ten sposób współpracował z Bogiem w modlitwie i w działaniu na rzecz Izraela.

POTRZEBY DOMU MODLITWY W JEROZOLIMIE;

W listopadzie i w pierwszej połowie grudnia są wolne miejsca w Domu Modlitwy. Zapraszamy. Możesz zgłaszać się na adres e-mailowy: agulba@gazeta.pl

Więcej informacji możesz znaleźć na stronie http://www.wieczernik.pl/polski-dom-modlitwy. Możesz również przekazać darowiznę na Misję Izrael wykorzystując internet klikając na jedną z poniższych  ikon:

 

 

 

 

 

 

Diakonia interpretacji snów

2 lutego 2011 przez  
W kategorii Aktualności, Info, Nowości

Uwaga! Wierzymy, że Bóg mówi do naszego kościoła, aby do końca roku 2013 wstrzymać niektóre działalności i skupić się na modlitwie, uwielbieniu i słuchaniu Boga. W związku z tym, prosimy wszystkich, zainteresowanych interpretacją snu o nie przysyłanie snów do końca br. lub skorzystania z innej posługi, która może w tej dziedzinie pomóc. Wierzymy, że po tej przerwie będziemy mogli służyć Ciału Jezusa Chrystusa jeszcze lepiej.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie. Z błogosławieństwem – Jacek Sierka

 

Językiem Ducha Świętego są sny i wizje”

/dr David Yonggi Cho/

Od początków dziejów ludzkości Bóg usiłuje nawiązać bliski kontakt z człowiekiem, posługując się różnymi sposobami. Ludzie Wschodu wiedzieli, że ich Stwórca przemawia do nich także w czasie snu, dlatego tę dziedzinę życia traktowali bardzo poważnie.

Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa:

We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi

i oni śpią na swym łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega,

Aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy.”

/ Job 33, 14 – 17/

Obliczono, że zanim ukończymy 70 lat, w krainie snów spędzimy sześć lat naszego życia, a sen zabiera nam jedną trzecią ziemskiej wędrówki. Nic zatem dziwnego, że Bóg postanowił wykorzystać ten czas, by do nas przemawiać, ostrzegać, napominać, zapewniać o swojej miłości, przedstawiać nam swoje marzenia o nas, przeznaczenie i powołanie, jakie ma dla nas, pomagać w podejmowaniu ważnych decyzji.

Biblia pokazuje wiele zwrotnych momentów w historii zbawienia, w których Bóg prowadził swoich wiernych przez sny. Tak naprawdę 1/3 Pisma św. odnosi się do snu lub wizji. Wierzymy, że do osób odwiedzających stronę internetową Kościoła Chrześcijańskiego „Wieczernik” Pan także przemawia „w nocnych widzeniach”, dlatego zachęcamy Was do opisywania swoich sennych historii, a członkowie Diakonii Interpretacji Snów (DIS) postarają się je wytłumaczyć. Mamy już kilkuletnie doświadczenie w tej dziedzinie, gdyż interpretacji uczył nas John Paul Jackson i jego współpracownicy w latach 2001 – 2004. Od tego czasu każdego dnia najlepszym nauczycielem jest dla nas Duch Święty i Biblia, bo bez Bożego objawienia nie jesteśmy w stanie wyjaśnić „nocnych podpowiedzi Boga”. W ostatnim czasie nasze zrozumienie znaczenia snów poszerzyło się także dzięki objawieniu, którego Pan udzielił Patowi Holloranowi, a on nam je przekazał. Podkreślamy jednak, że jeżeli Duch Św. nie da nam interpretacji, sami jej nie „produkujemy”. Nie ma gotowych zasad dotyczących interpretacji snów, a pogłębianie osobistej relacji z Bogiem i studiowanie Pisma św. stanowi podstawę właściwego ich tłumaczenia. Musimy być ostrożni, jeśli chodzi o tworzenie schematów interpretacyjnych lub – nie daj Boże! – „senników” chrześcijańskich. Jeden ze szczególnie obdarowanych tłumaczy snów w Biblii – Józef (egipski), „premier” imperium faraona, wiedział, że „…do Boga należy wykład” i współpracował z Nim.

Co opis snu powinien zawierać?

Przy interpretacji snu trzeba brać pod uwagę jego kontekst, atmosferę, barwy, starać się zauważyć, jak poszczególne elementy łączą się ze sobą lub który z nich jest wyróżniony i dlaczego. Ważne są też odczucia śniącego (pozytywne lub negatywne) w trakcie snu i po przebudzeniu, to,

czy sen się powtarza. Musimy patrzeć na sny jak na przypowieści, tj. nie skupiać się na szczegółach (zwłaszcza, jeśli jest ich dużo), ale próbować wychwycić główną myśl, temat, ogólną wymowę snu (czyli nadać tytuł temu, co nam się przyśniło), a następnie wątki poboczne. Kolejny ważny krok to określenie naszego miejsca w śnie, tzn. czy jestem uczestnikiem, obserwatorem czy centralną postacią wydarzeń sennych. Należy też określić, jakie jest usposobienie innych osób pojawiających się we śnie i czym się one obecnie zajmują. Istotne też jest znaczenie określonych symboli dla osoby śniącej (pewne zwroty czy wyrażenia, jak również postacie i wydarzenia historyczne możemy pojmować specyficznie). W snach także liczby posiadają swe znaczenie, dlatego, jeśli pojawiają się, prosimy o zaznaczenie ich. Ważne jednak jest, abyście najpierw opisali swój sen, a dopiero potem zwrócili uwagę na wyodrębnione przez nas elementy.

Musi to być Wasz sen ( czyli osoby opisującej), nie interpretujemy snów opowiedzianych Wam przez kogoś innego, nawet najbliższą osobę, gdyż możemy dopytywać o szczegóły, które będą znane tylko osobie śniącej. Prosimy też, by nadsyłane opisy snów nie zawierały komentarzy i dygresji – mogą one zniekształcić lub zasugerować interpretację. Będziemy wdzięczni, jeśli otrzymamy potwierdzenie (lub zaprzeczenie), że nasza interpretacja zgadza się (bądź nie zgadza) z tym, jakie Pan daje Wam zrozumienie snu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do braku interpretacji danego snu, gdyż – jak wcześniej pisaliśmy – „…do Boga należy wykład”, jeśli od Niego nie otrzymamy tłumaczenia, nie będziemy go sztucznie tworzyć. Postaramy się udzielić wykładu snu w ciągu tygodnia od nadesłania go e – mailem.

Zachęcamy do nadsyłania nam swoich „nocnych opowieści” i uczenia się wraz z nami rozumienia języka Ducha Świętego!

Diakonia Interpretacji Snów

 

Celem przesłania swojego snu prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza.

Twoje imię (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Telefon (opcjonalnie)

Dokładny opis snu

Wiadomości z Izraela 22-10-2010

26 października 2010 przez  
W kategorii Info

Wiadomości z Izraela 22-10-2010

Wiadomości z Izraela 15-10-2010

26 października 2010 przez  
W kategorii Info

Wiadomości z Izraela 15-10-2010

Wiadomości z Izraela 08-10-2010

20 października 2010 przez  
W kategorii Info

Wiadomości z Izraela 08-10-2010

Wiadomości z Izraela 01-10-2010

20 października 2010 przez  
W kategorii Info

Wiadomości z Izraela 01-10-2010

Przyszłość kieleckiej synagogi

19 października 2010 przez  
W kategorii Info

Polecam artykuł i wywiad z architektem, który ma współpracować z władzami Kielc w sprawie zagospodarowania i przyszłości budynku synagogi kieleckiej. Temat jest bardzo ciekawy i może z tego wyjść coś dobrego w przyszłości. Na pewno warto się o to modlić, ale może ktoś będzie miał ciekawy pomysł dotyczący dojścia do budynku?

Polecam wywiad z architektem. <czytaj dalej>

Wiadomości z Izraela 24-09-2010

29 września 2010 przez  
W kategorii Info

Wiadomości z Izraela 24-09-2010

Wiadomości z Izraela 27-08-2010

5 września 2010 przez  
W kategorii Info

Wiadomości z Izraela 27-08-2010

Następna strona »