Małe grupy

31 maja 2013  
W kategorii Aktualności, Posługi

MAŁE GRUPY

Mała grupa jest miejscem podstawowej formacji chrześcijańskiej. Mieści się ona w ogólnej wizji funkcjonowania całego Kościoła. Pomaga włączyć się w Bożą rodzinę jaką jest Kościół (Dz 2:47), uczy bycia „członkiem” w Ciele Chrystusa, czyli w Kościele (1Kor 12:27), pomaga stawać się uczniem Jezusa Chrystusa (J 8:31, 2Tm 2:2).

Mała grupa to miejsce, w którym możesz:

- uczyć się podstawowych zasad osobistej relacji z Bogiem, poznawania Boga, szukania i doświadczania Jego obecności poprzez: wspólne uwielbienie, modlitwę, rozważanie Bożego Słowa, dzielenie się własnym życiem,

- poznawać Biblię i podstawowe prawdy chrześcijańskie,

- budować relacje w Ciele Jezusa Chrystusa w wymiarze lokalnego kościoła,

- otrzymać pomoc duszpasterską i duchowe wsparcie,

- otrzymać korektę w oparciu o Pismo Święte,

- znaleźć miejsce duchowego wzrostu, zachęty, kształtowania chrześcijańskiego charakteru i wyposażenia do służby w Królestwie Bożym,

- uzyskać pomoc w odkrywaniu swoich darów duchowych i talentów, w odnalezieniu swojego miejsca w „Ciele”, jakim jest kościół oraz powołania w Królestwie Bożym,

- znaleźć miejsce, w którym możesz szczerze i bezpiecznie dzielić się sprawami swojego osobistego życia,

- otrzymać pomoc praktyczną w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,

- służyć innym w wymiarze duchowym i praktycznym.

Uczestnikiem małej grupy może być każda osoba, niezależnie od tego czy jest członkiem kościoła „Wieczernik” czy tylko jego sympatykiem. Bycie w małej grupie traktujemy jako przywilej, a nie obowiązek.

System spotkań grup jest elastyczny i staramy się go dopasować do aktualnej potrzeby i możliwości konkretnej grupy. Spotkania odbywają się jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Mała grupa prowadzona jest przez lidera, który jest odpowiedzialny za organizację spotkań, tematykę i zapewnienie podstawowej opieki duszpasterskiej.

Większość grup ustala tematykę swoich spotkań w oparciu o Program Uczniostwa opracowany w ramach kościoła „Wieczernik”. Program ten składa się z 3 etapów:

1. Podstawy Chrześcijaństwa

2. Dojrzałość Chrześcijańska

3. Wyposażenie do służby

Naszym celem jest, aby mała grupa nie była docelowym miejscem dla chrześcijanina, ale by była miejscem wyposażenia, kształtowania i uwalniania do służby w diakoniach i różnego rodzaju posługach w kościele. Dlatego też każdy chrześcijanin, który pragnie być uwolniony do służby w ramach kościoła „Wieczernik” zobowiązany jest do przejścia formacji w małej grupie.

Jeśli masz pragnienie dołączyć do małej grupy, nawet po to, aby zobaczyć, na czym to polega, zapraszamy cię serdecznie. Możesz zadzwonić, napisać do nas, albo zgłosić się bezpośrednio do osoby prowadzącej spotkanie niedzielne. Jesteś mile widziany.

ZAPRASZAMY

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...
i pamiętaj - obrazki przy komentarzach tworzy się w serwisie Gravatar!