Marsz Poparcia dla Izraela 10.01.2016r.

22 grudnia 2015  
W kategorii Aktualności, Nowości, Ogłoszenia, Polecamy

Marsz Poparcia dla Izraela 10.01.2016r.

Zwracam się do was wszystkich. Wszystkich ludzi dobrej woli. Chrześcijan ze wszystkich kościołów i wspólnot oraz do wszystkich ludzi którzy są przyjaciółmi Izraela.

Spotkajmy się w Warszawie, 10 stycznia 2016 roku, i przejdźmy razem w pokojowym „Marszu poparcia dla Izraela.” Niech nasze poparcie dla narodu żydowskiego będzie słyszane i widziane. Będziemy również modlić się za Izrael i narody według
Psalmu 122,6 „Módlcie się o pokój Jerozolimy; oby się powodziło przyjaciołom twoim.”
Premier Izraela Beniamin Netanjahu w przemówieniu wygłoszonym 1 października 2015r. na Forum ONZ powiedział m.in. następujące słowa:
„Wierzcie mi, dużo łatwiej jest milczeć. Jednak przez cały okres naszej historii naród
żydowski poznał wysoką cenę milczenia.
I jako premier żydowskiego państwa i jako osoba, która zna historię, nie zgadzam się na to milczenie.”

Wobec trwającej w Izraelu 3 intifady, kiedy zabijani są niewinni ludzie, w tym kobiety i dzieci –
stańmy za Izraelem.

Z nową siłą podnosi się antysemityzm w Europie i na świecie, wzmaga się islamski terroryzm.–sprzeciwmy się.

Wobec licznych i niesprawiedliwych rezolucji ONZ skierowanych przeciwko Izraelowi –
stańmy za prawdą.

Wobec takich wydarzeń jak spalenie kukły Żyda we Wrocławiu –
powiedzmy NIE!

XX wiek przepełniony był skrajnym antysemityzmem, podnosił się narodowy socjalizm i faszyzm, doprowadziło to do zagłady milionów ludzkich istnień, w tym 6 milionów Żydów.
Dzisiaj identyfikujemy się ze słowami premiera Beniamina Netanjahu i podobnie jak on:
nie będziemy milczeć!

Pragniemy, żeby z ziemi Polin podniósł się głos poparcia dla Izraela.
Chcemy publicznie pokazać, że jako Polacy i chrześcijanie wspieramy Izrael i sprzeciwiamy się antysemityzmowi.

Zwracam się do wszystkich, którzy wierzą, że obietnica dana Abrahamowi przez Boga, jest
niezmiennie aktualna.

„Uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak,
że staniesz się błogosławieństwem.
I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę.”
Księga Bereszit, Rodzaju, 1 Mojżeszowa 12, 2-3.

Trasa pokojowego marszu:
od pl. Grzybowskiego do siedziby ambasady Izraela przy ul. Krzywickiego.
Początek o godz. 13: 30. Zakończenie marszu przewidywane jest około godz. 15:30

Serdecznie zapraszam!
Edward Ćwierz
Kościół Chrześcijański „Wieczernik- Wspólnota Namiot Dawida” w Warszawie.

Organizacje wspierające Marsz:

Kościół Chrześcijański „Wieczernik” w Kielcach
Ruch „Polska dla Jezusa”
Fundacja „Polania” Kraków
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, zbór „Nowe Jeruzalem”, Radzyń Podlaski.
Kościół Misja „Nowy Poczatek” w Skarżysku-Kamiennej
————————–————————–————————–—-
צעדת תמיכה למען ישראל ב-10.1.2016

אני פונה אל כול בעלי הרצון הטוב ולנוצרים מכול הכנסיות והקהילות
בואו נפגש בוורשה ב-10 בינואר 2016 ונצעד ביחד ב”מצעד תפילה לשלום ישראל ולשלום העמים.
ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, אמר בנאום שנשא בעצרת האומות המאוחדות ב- 1.10.2015 בין שאר הדברים את המילים הבאות :”האמינו לי, הרבה יותר קל לשתוק . מכול מקום, במשך כל תקופת ההיסטוריה שלנו הכיר העם היהודי את מחירה הגבוה של השתיקה. בתור ראש ממשלתה של המדינה היהודית וכאדם המכיר את ההיסטוריה, אינני מסכים לשתיקה הזאת”
לנוכח האינתיפדה השלישית המתרחשת כעת בישראל, כשבני אדם חפים מפשע נהרגים וביניהם נשים וילדים – בואו נתייצב מאחורי ישראל.
כשבאירופה ובעולם כולו צומחת האנטישמיות בכוחות מחודשים וגובר הטרור האסלמי – בואו ונתנגד לו.
בואו ונדבק באמת מול ההחלטות הרבות והלא צודקות של האומות המאוחדות, המופנות כלפי מדינת ישראל .
בואו ונאמר „לא”! לאירועים כמו שריפת בובת „היהודי” בוורוצלב .
המאה העשרים התאפיינה באנטישמיות קיצונית, קמו הסוציאליזם הלאומני והפשיזם. הדבר גרם להכחדת מיליוני בני אדם ובהם 6 מיליון יהודים. היום אנחנו מזדהים עם דברי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ובדומה לו – לא נשתוק!
אנחנו שואפים לכך, שדווקא מאדמת פולין ייצא קול התמיכה בישראל. אנחנו רוצים להראות בפומבי שבתור פולנים ונוצרים אנחנו תומכים בישראל ומתנגדים לאנטישמיות.
אני פונה אל כל אלה שמאמינים, שההבטחה שניתנה לאברהם על ידי אלוהים היא ברת תוקף נצחי.
„ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה: ואברך מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל משפחת האדמה” (בראשית, י”ב 2-3)
מסלול צעדת השלום :
מכיכר גז’יבובסקי עד למשכן שגרירות ישראל ברח’ קשיביצקי. ההתחלה בשעה 13:30 . המצעד יסתיים בשעה 15:30 בקירוב.
אשמח לראותכם,
אדווארד צ’בייז’
הכנסייה הנוצרית „ווייצ’רניק –קהילת „אוהל דוד” בוורשה.

————————–————————–————————–————

March of Support for Israel 10.01.2016

I appeal to all people of good will and Christians from all churches and communities to come and join us in Warsaw on 10th January 2016 and walk together in a peaceful “March of Support for Israel.” Let us make a visible stand for the Jewish Nation. It will also be a prayer march for Israel and for the nations. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in a speech delivered to the UN General Assembly on 1st October, 2015 said the following:

“Believe me; it would be far easier to remain silent. But throughout our history, the Jewish people have learned the heavy price of silence. And as the Prime Minister of the Jewish state, as someone who knows that history, I refuse to be silent.”

In view of the ongoing 3rd intifada in Israel where innocent people, including women and children, are being killed- let’s stand with Israel!

With antisemitism is rearing its ugly head once again in many countries in Europe and around the world and Islamic terrorism on the rise- we resist!
In view of the numerous and unjust UN resolutions against Israel and rising Islamic terrorism- let’s stand up for the truth!
In the face of such events as the burning of an effigy of a Jew in Wroclaw, we say NO!

The 20th century was characterized by extreme antisemitism, national Socialism and fascism that led to the extermination of millions of human beings, including 6 million Jews.
We identify ourselves with the words of Prime Minister Benjamin Netanyahu and similarly: we refuse to remain silent!
We want to raise a voice of support for Israel from the land of Polin. We want to publicly demonstrate that as Poles and Christians we take a stand for Israel and against antisemitism. I call all those who believe that the promise given by God to Abraham is still valid.

„I will make you into a great nation, and I will bless you; I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse; and all peoples on earth will be blessed through you.”
Book of Bereshit, Genesis, 1st Book of Moses 12, 2-3.

Route of our peaceful march: from pl. Grzybowski to the headquarters of the Israeli Embassy on Krzywickiego street.
Start at 13.30. The march is expected to finish at ca. 15.30.
You are cordially invited!

Edward Ćwierz, The Christian Church „Cenacle-tent of David” in Warsaw.

Organizations supporting the March:
Kościół Chrześcijański „Wieczernik” w Kielcach
Fundacja „Polania” Kraków
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, zbór „Nowe Jeruzalem”, Radzyń Podlaski.
Kościół Misja „Nowy Poczatek” Skarżysko-Kamienna
Ruch „Polska Dla Jezusa”

Komentarze

Jedna odpowiedź na wpis „Marsz Poparcia dla Izraela 10.01.2016r.”
  1. Adina pisze:

    Niech Bog Abrahama Izaaka i Jakuba Swiety Izraela Bog Narodow strzeze Uczestnikow Marszu i niech nasze modlitwy rozprosza ciemnosc .rozerwa kajdany i wypuszcza jencow na wolnosc a Sam Pan bedzie ogniem obronnym wokol Izraela. Bog Swoja Moca z Wami

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...
i pamiętaj - obrazki przy komentarzach tworzy się w serwisie Gravatar!