Misja Skarżysko
Pliki do pobrania:

13 maja 2009  
W kategorii Misja Skarżysko, Posługi

Mirek i Małgosia Wielchorscy

Mirek i Małgosia Wielchorscy

Naszą wizją jest dotykać ludzi niewierzących poprzez służenie im tym, co sami otrzymujemy od Boga i niesienie ludziom Bożej miłości i nadziei. Osoby, które przychodzą do Jezusa chcemy karmić Słowem Bożym i uczyć ich Bożych dróg.

Naszym wzorem jest Jezus Chrystus, który większą część swojego ziemskiego czasu spędzał wśród odrzuconych i grzeszników, jak czytamy np. w Ew. Mateusza 9,10-13): Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Wierzymy, że żyjemy w czasie, w którym Bóg chce posyłać z kościoła duchowych ojców i duchowe matki do niewierzących, aby pomóc im odnaleźć drogę do Ojca w niebie; więcej: my już nie tylko wierzymy, ale widzimy w Skarżysku wielką potrzebę i serce Ojca Niebieskiego dla zgubionych.

A docelowym naszym pragnieniem i marzeniem jest służyć ludziom i głosić ewangelię w znakach i cudach. Wierzymy, że trudno jest doświadczyć tego namaszczenia bez ryzykowania, uczenia się i zaakceptowania dzisiaj wielu porażek w tej dziedzinie.

Marzymy też, aby widzieć całe miasta przemieniane Bożą mocą !

Powstanie Misji Pomocy Rodzinie „Nowe Życie” ściśle wiąże się z rozpoczęcie nowego etapu naszej służby – przeprowadzką naszą do Skarżyska ponad 5 lat temu. Nazwa Misji będącej częścią „Wieczernika” oddaje to w czym jesteśmy w Skarżysku – pomagamy rodzinom, służymy i głosimy ewangelię – pragnąc, aby Duch Święty przyprowadzał ludzi do NOWEGO ŻYCIA w Chrystusie

Służymy głównie dwóm grupom: nastolatkom i młodzieży oraz małżeństwom, czyli ogólnie rodzinom.

Obszary naszego działania?

 • Praca z osobami uzależnionymi od narkotyków – głównie w wieku 14-25 lat;
 • praca z małżeństwami niewierzącymi – ma miejsce w dwojaki sposób:

- nauczanie i dzielenie się naszym życiem i Bożymi zasadami;

- indywidualne spotkania z niewierzącymi kobietami i mężczyznami; Do tej pory poprzez ostatnie 3 lata zbieraliśmy doświadczenia w pracy z rodzicami dzieciaków i młodzieży uzależnionej od narkotyków. Prowadziliśmy – ja i Gosia – tzw. grupy wsparcia, na których realizowaliśmy nasz autorski program pt. „Dobre małżeństwo – zdrowa rodzina”. Dzieliliśmy się wśród niewierzących Bożymi zasadami funkcjonowania małżeństwa i rodziny. Był to rodzaj eksperymentu, gdyż do tego czasu zdobywaliśmy przez prawie 8 lat doświadczenie pracy z narzeczonymi i małżeństwami w kościele. Zadawaliśmy sobie (a przede wszystkim Bogu) pytanie: czy jest sens dzielić się o Bożych zasadach z osobami jeszcze nie nawróconymi….? Jednak przez te ostatnie 3 lata byliśmy podekscytowani tym, że możemy pracować wśród niewierzących i mieć wpływ na całe rodziny. Kiedy spotykaliśmy się z ludźmi, byli oni często zaskoczeni i zdumieni, zadając nam często pytania typu: „dlaczego nikt nas nie uczył wcześniej tego co poznajemy u was?!” lub inne: „ gdybyśmy wcześniej znali to co teraz słyszymy, nasze życie potoczyło by się inaczej…”.

 • mamy regularne spotkania w soboty o godz. 11.15. – w naszym mieszkaniu, w których uczestniczy 8-10 osób; są to spotkania z uwielbieniem, rozważaniem Słowa Bożego lub tematów biblijnych i modlitwą o siebie nawzajem;
 • w tygodniu – spotkania indywidualne z wierzącymi i niewierzącymi
 • mówienie osobistego świadectwa i głoszenie ewangelii – każdemu kto gotowy jest słuchać
 • modlitwa – mamy przekonanie też, że żadna służba nie jest możliwa bez intensywnej i żarliwej modlitwy. Ostatnie 5 lat Duch Święty uczy nas dużo w tej dziedzinie. Mamy świadomość, że jesteśmy w jego szkole i staramy się utrzymywać w nas usposobienie ucznia. Modlitwa i szukanie Pana jest dla nas głównym priorytetem – ważniejszym od wizji.
 • Od czasu do czasu szkolenia i spotkania z nauczycielami i rodzicami w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – na temat narkomanii i uzależnień wśród młodzieży

Dlaczego ta posługa jest ważna?
Trudno jest pisać w ten sposób o tym co się robi osobiście. Chyba najważniejsze jest to, że sam Pan zdecydował o posłudze w Skarżysku i ON ma plan dla tego miasta! A my szukamy Jego mądrości i w niedoskonały sposób próbujemy być Jego „naczyniami”… na tej „duchowej pustyni”.

Ale też na tak postawione pytanie przychodzi mi na myśl fragment z Mt 9,10-13 – przytoczony wcześniej (wyżej) oraz z

Mirek, Małgosia i Dorotka Wielchorscy

Mt 28,19-20:  „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” Iść – to znaczy iść do zgubionych, tak jak przykazał nam nasz Pan.

Wierzę też, że praca w Skarżysku jest „czasem małych początków” (Zachariasz 4,10) w wypełnianiu się Bożych obietnic, które Bóg mówił od początków powstania naszego kościoła – obietnicy wpływu, który będzie powodował powstawanie nowych kościołów – mających Boże przeznaczenie i powołanie – podobnie jak kiedyś  powstawał „Wieczernik”.

Gabinet Poradnictwa Indywidualnego i Rodzinnego”

Kochani, z wielką radością informujemy, że funkcjonowanie Gabinetu Poradnictwa Indywidualnego i Rodzinnego stało się FAKTEM ! Poniżej możecie obejrzeć kilka fotek pokazujących dwa pomieszczenia – małą poczekalnię i gabinet do rozmów i modlitw za ludzi.

Urządzenie pomieszczeń było możliwe dzięki hojności kilku osób, którym z całego serca dziękujemy i modlimy się o obfite błogosławieństwa materialne i duchowe dla nich !!
W sposób szczególny chcemy podziękować  następującym osobom:
- Ani i Michałowi Materek za płynące ciągle zachęty, które mnie i mojej żonie dodawały sił i wiary!
- Edkowi Ćwierzowi – za proroczą zachętę, która pokazuje nam jak Bóg może użyć tego gabinetu poradnictwa
- Irenie Stankiewicz – za hojność, zrozumienie i mądrą radę w trudnościach
- Pawłowi i Beacie Wawrzyniak oraz kościołowi w Kicinie – za wsparcie, wielkie serce i modlitwę
- Maćkowi i Dorocie Wolskim – za wsparcie, zainteresowanie, zachętę i wierność w modlitwie
- Henrykowi i Alinie Wieja z Ustronia za zachętę, przekazaną cenną wiedzę i za modlitwę
- Jackowi Sierce, Irenie Stankiewicz, Edkowi Ćwierz, Kazi Ćwierz i Martynce Sierce – za wsparcie modlitewne
- kościołowi „Wieczernik” – za wsparcie finansowe
- Sławkowi Wdowiakowi – za praktyczną pomoc techniczną w gabinecie
- Edycie Bieniek – za serce i pomoc praktyczną w urządzeniu gabinetu
- Emilce Tosnowiec – za pomoc w księgowości Stowarzyszenia
- Tomkowi G. z Kielc – mojemu przyjacielowi od szkoły podstawowej – za serce i bezpłatne odremontowanie obydwu pomieszczeń
- Jarkowi i Asi Śliż za zainteresowanie i słowa zachęty
-  kościołowi w Skarżysku – za modlitwę i za to że jesteście !!
- Kasi Sikorze, Karolinie Chłopek, Michałowi i Ani Materkom – za chęć zaangażowania się w służeniu ludziom w gabinecie poradnictwa
- diakonii „Interpretacji snów” na czele z Iwonką Krzemińską – za chęć zaangażowania się w Skarżysku
- Ani Gulbie i Marcie Błaszczyk – za wsparcie w modlitwie w Skarżysku


Wizja Gabinetu Poradnictwa:

1. Wizją działania poradnictwa ma być pomoc i służba dla rodzin, a więc praktycznie dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców. Naszą wizją jest dotykać ludzi niewierzących poprzez służenie im tym, co sami otrzymaliśmy od Boga i nieść ludziom Bożą miłość i nadzieję.

Wierzymy też, że w dzisiejszych czasach Bóg chce posyłać w kościele duchowych ojców i duchowe matki do niewierzących, aby mogli odnaleźć swojego Ojca w niebie.

2. Przygotowujemy się do kolejnych kroków wiary w wychodzeniu do miasta i niesieniu ludziom nadziei w imieniu Jezusa Chrystusa.

W Gabinecie Poradnictwa chcemy służyć na różne sposoby, m.in. poprzez :

- rozmowy (porady) indywidualne z osobami dorosłymi i młodzieżą
- rozmowy na każdy temat dotyczący problemów osobistych
- rozmowy o Bogu – kim jest i jaka jest Jego natura
- diagnozowanie przyczyn konfliktów w rodzinie
- pomoc w uzależnieniach
- interpretacja snów
- usługiwanie niewierzącym darem wiedzy i proroctwa
- rozreklamowanie „telefonu zaufania” dla młodzieży i rodziców
- inne – jesteśmy otwarci na inne różne praktyczne pomysły !

Aby móc oficjalnie zaistnieć w mieście założyliśmy Stowarzyszenie. Jesteśmy obecnie (luty 2010 r.) w trakcie załatwiania licznych papierkowych formalności, aby móc wystartować oficjalnie. Ale nie czekając na decyzje urzędników Gabinet Poradnictwa zaczął już funkcjonować.

Za wizyty i spotkania w gabinecie nie będziemy pobierać żadnych pieniędzy.

Kadrę Gabinetu na dzisiaj będą stanowić następujące osoby (tylko chrześcijanie): Kasia Sikora – pedagog terapeuta; Karolina Chłopek – psycholog; Michał Materek – specjalista od przemocy w rodzinie; Gosia Wielchorska – pedagog i doradca rodzinny; Mirek Wielchorski – doradca rodzinny i duchowy, i terapeuta ds. uzależnień; Ania Materek – doradca ds. młodzieży (poradnictwo internetowe)

Prośby do modlitwy :

- o wypełnienie Bożej woli w naszym życiu;
- o ochronę dla naszej rodziny;
- o pracę z narkomanami i ich rodzinami – aby Bóg dotykał ich życia i prowadził do zbawienia;
- o dziedzinę poradnictwa dla miasta (gabinet poradnictwa) – o ludzi gotowych służyć z nami
-  o finanse na uruchomienie strony internetowej Stowarzyszenia, aby między innymi móc uruchomić „poradnictwo internetowe dla młodzieży”
- o finanse na funkcjonowanie gabinetu poradnictwa
- o ludzi z własnymi pomysłami, którzy służyliby w Skarżysku w różny sposób;
- o wstawienników, którzy systematycznie modliliby się o nas osobiście i o Skarżysko;
- o zaopatrzenie finansowe dla naszej rodziny.

Kontakt z nami w jakiejkolwiek sprawie lub z zapytaniami:

Adres do korespondencji:  skr. pocztowa nr 30,   26-113  Skarżysko – Kam. 5;   e-mail:  misjanowezycie@wp.pl tel.  (0) 605 357 933

Konto:  PKO BP Oddział Skarżysko – Kamienna;  nr 13 1020 2629 0000 9902 0105 6100

Możesz również przekazać darowiznę wykorzystując internet klikając na jedną z poniższych  ikon:

Zobacz informacje na temat kursu dla małżeństw i rodziców w oparciu o nasz program  pt.:  „Dobre   małżeństwo  -  zdrowa   rodzina” Kurs ten opracowaliśmy i stosujemy w Skarżysku od 4 lat wśród niewierzących małżeństw

Plik w formacie PDF

 

Komentarze

Odpowiedzi (3) na wpis „Misja Skarżysko”
 1. Dorota pisze:

  Niech Bóg błogosławi Waszą posługę w Skarżysku!

 2. Kasia pisze:

  Jestem pod wrażeniem waszej wytrwałości i pasji.
  Przedstawiony powyżej opis pozwala dobrze wyobrazić sobie waszą służbę.
  Życzę wam ogrom Bożego BŁOGOSŁAWIEŃSTWA w waszej pracy i pomnożenia zarówno w efektach jak i w ludziach gotowych przyłączyć się do tego co robicie.

 3. Mariusz pisze:

  Kochani w Chrystusie! To cudowne że jesteście!Na tym forum szczególnie chcę podziękowac Bogu i Wam za waszą pełną miłosci posługę. Wierzę że Bóg użył was w ,,remoncie i całkowitej zmianie,, mojego życia po upadku jaki dotknął moje życie.Byłem człowiekiem który miał pragnienie zmienić to miasto lecz w duchu starotestamentowego zwiastowania,człowiekiem nie rozumiejącym i nie doswiadczającym Miłości Ojca.Upadek i powolne Boże podnoszenie sprawiły że moje oczy zostały otwarte,sklejone wieloletnim błędnym obrazem Boga.Jeszcze raz dziękuję, błogosławie Was i jestem z Wami.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...
i pamiętaj - obrazki przy komentarzach tworzy się w serwisie Gravatar!