Historia


zdjecie-kosciola

Zdjęcie Kościoła Wieczernik

Zanim powstała wspólnota „Wieczernik” kilka osób, zaangażowanych w ruchu charyzmatycznym Odnowa w Duchu Świętym w Kościele Katolickim, organizowało w Kielcach i na wyjazdach weekendowych nauczanie, głównie dla młodzieży szkół średnich dotyczące podstawowych prawd biblijnych. Osoby te zaczęły odkrywać duże zainteresowanie wśród młodzieży formą i przebiegiem takich spotkań. Jednocześnie młodzi ludzie bardzo radykalnie podejmowali decyzję nawiązania osobistej relacji z Jezusem i swoim świadectwem mocno oddziaływały na rówieśników w szkołach.
Odpowiadając na wezwanie Boga i potrzeby tych młodych ludzi powstała nowa wspólnota, niezależna od istniejącej już w Kielcach wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.

Pierwsze spotkanie wspólnoty „Wieczernik” odbyło się 4 września 1992 roku. Przyszło na nie około 30 młodych ludzi. Co tydzień spotykaliśmy się, aby modlić się oraz uwielbiać Boga pieśnią i modlitwą. Prowadziliśmy nauczanie o tematyce biblijnej, głównie w odniesieniu do codziennego życia chrześcijanina. Ilość osób przychodzących na spotkania bardzo szybko wzrastała.

W listopadzie 1992 roku doświadczyliśmy gwałtownego wzrostu ilości nawracających w radykalny sposób młodych ludzi, przychodzących do nas często „z ulicy”. To sprawiło, że przenieśliśmy się do nowej większej sali. Na początku 1993 roku na spotkania modlitewne przychodziło już co niedzielę 400 – 500 osób. W tym czasie doświadczaliśmy sprzeciwu, podejrzliwości i krytyki – głównie ze strony części hierarchii Kościoła Katolickiego i niektórych rodziców młodzieży, która uczęszczała na nasze spotkania. Ta „atmosfera” wokół „Wieczernika”, zakazy rodziców wobec swoich dzieci itp. spowodowały zmniejszenie się ilości osób uczestniczących w życiu wspólnoty do ok. 100.

W międzyczasie biskup kielecki, pod koniec czerwca 1994 r. wykluczył Wspólnotę „Wieczernik” z Kościoła Katolickiego. W roku 1996 „Wieczernik” został zarejestrowany jako związek wyznaniowy w Departamencie Wyznań Rady Ministrów w Warszawie.