Irena Stankiewicz


Irena Stankiewicz

Irena Stankiewicz

Moja odpowiedzialność
Obecnie prowadzę dom modlitwy na Górze Oliwnej w Jeruzalem. Jest to we współpracy z Pastorem Andreasem Bauerem z Berlina. Moim drugim zadaniem jest rozbudzać w Polsce znaczenie roli Izraela i wołać ludzi do modlitwy o Izrael i przygotowanie kościoła na przyjście Pana. Iż.40:1-5

Co nosze w sercu
Osobiste  doświadczanie poznania Boga i intymność z Nim. Ef.3:16-19 Ef.1:17. Większą zdolność widzenia rzeczy z perspektywy nieba, gdzie Jezus panuje.

Co mnie Bóg pokazuje na ten czas
Potrzebę przygotowania kościoła na przyjście Pana. Co to znaczy ze kościół ma „czuwać, modląc się cały czas, aby uciec przed wszystkim co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym” według  Łk. 21:36 i Mat. 24:42-44