Projekt „Znowu Razem”

3 maja 2013  
W kategorii Aktualności, Posługi

Odpowiedzialni: Zespół Apostolski „Wieczernika” – Irena Stankiewicz, Edward Ćwierz, Jacek Sierka, Mirosław Wielchorski.

Projekt „ZNOWU RAZEM” ma na celu pojednanie pomiędzy narodami, w tym szczególnie między narodem polskim, niemiecki i żydowskim oraz budowanie mostów przyjaźni i relacji między Polakami, Niemcami i Żydami.

Historia

Początek naszego zainteresowania się Izraelem i relacją kościół – Izrael oraz Polacy – Żydzi wiąże się z wyjazdem Ireny Stankiewicz do Jerozolimy w 2004 roku, w celu prowadzenia domu modlitwy na Górze Oliwnej. Chociaż był to niemiecki dom modlitwy, to dzięki Irenie wielu z nas mogło wyjechać do Izraela, aby tam spędzić kilka dni na modlitwie i poznawaniu kraju. Ten czas spędzony w Jerozolimie w połączeniu z modlitwą i nauczaniem Micke’a Bickle na temat Izraela i czasów ostatecznych otworzył nam drzwi do objawienia w całkiem nowej dziedzinie, którą dzisiaj możemy nazwać pojednaniem. Po dwóch latach prowadzenia domu modlitwy na Górze Oliwnej Irena założyła polski dom modlitwy, który prowadzi do dzisiaj wraz z Anią Gulbą (zobacz: http://www.wieczernik.pl/polski-dom-modlitwy).

Kolejnym krokiem dla Kościoła „Wieczernik” w relacji Polska – Izrael, był rok 2007. W czasie odsłonięcia pomnika Menory w Kielcach, które odbyło się 26 sierpnia 2007 roku (http://www.jankarski.org.pl/dzialalnosc/itemlist/category/16-rok-2007) poznaliśmy Yaakova Kotlickiego, kieleckiego Żyda, mieszkającego w Tel-Avivie. Widząc, że jeszcze tego samego roku będziemy w Izraelu poprosiliśmy go o zorganizowanie spotkania z Żydami pochodzącymi z Kielc, a mieszkającymi w Izraelu. Yaakov chętnie się na to zgodził i już 24 września 2007 roku doszło do naszego pierwszego spotkania z ludźmi, którzy później mieli się stać naszymi bliskimi przyjaciółmi.

Na tym spotkaniu poznaliśmy dwie szczególne kobiety: Marię Guterman, które przeżyła pogrom kielecki, będąc jego naocznym świadkiem, oraz Ziutę Hartman, która w czasie wojny uciekła z getta kieleckiego do Warszawy, gdzie brała udział m.in. w powstaniu w getcie warszawskim. (W roku 2010, Ziuta otrzymała tytuł honorowego obywatela Warszawy.)

W spotkaniu brał udział cały Zespół Apostolski „Wieczernika”. Było to szczególne spotkanie, w czasie którego Bóg dał nam łaskę przełamania murów nieufności, a nawet nienawiści.

Później wydarzenia potoczyły się bardzo szybko tak, jakby droga do nich była już wcześniej przygotowana przez Boga.

20 października 2007 roku, w hotelu Senator w Starachowicach odbyło się nasze pierwsze spotkanie z grupą młodzieży żydowskiej (ok. 300 osób), która przyjechała do Polski, aby odwiedzić miejsca związane z holokaustem. Spotkanie to odbyło się dzięki Haikowi Hartmanowi, synowi Ziuty, który przekonał przewodników i nauczycieli, że warto podjąć to ryzyko i spotkać się z tymi „dziwnymi Polakami z Kielc”. To spotkanie było przełomowe; miało trwać 1,5 godziny, a trwało ponad 4 godziny. Padały na nim słowa pocieszenia i zachęty, ale też gorzkiej prawdy. Młodzież izraelska zadawała wiele dociekliwych pytań i słuchała naszych odpowiedzi często ze łzami w oczach.

To spotkanie otworzyło nam drzwi do serc wielu ludzi, zarówno młodych, jak i nauczycieli, przewodników i dyrektorów szkół w Izraelu.

Od tego czasu propozycje „takich” spotkań zaczęły przychodzić od ludzi, których nawet nie znaliśmy. Spotykaliśmy się najczęściej na cmentarzu żydowskim w Kielcach, a jeśli grupa izraelska miała więcej czasu to w salach hotelowych, szkolnych, a nawet w Sali, w której kościół „Wieczernik” spotyka się w każdą niedzielę. Na początku nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak ważne są te spotkania, przede wszystkim dla Żydów, ale i dla nas. Jednak nie opuściliśmy żadnej okazji, żeby spotkać się z grupą, która chciała spotkać się z Polakami z Kielc. Jak do tej pory (rok 2012) ani raz nie była to nasza inicjatywa (z wyjątkiem pierwszego spotkania w Starachowicach). W ciągu minionych lat spotykaliśmy się kilkadziesiąt razy z grupami izraelskimi, a w ciągu roku uczestniczyło w tych spotkaniach około 2000 młodych ludzi z Izraela.

Naszym głównym celem było słowo z Iz 40:1 „Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud! – mówi wasz Bóg.”

Spotkania trwały czasem 20-30 min, a czasem 2-3 godziny, a każde z nich było niezwykłe w swojej atmosferze.

Chociaż przebieg każdego spotkania był nieco inny (nigdy nie były one zaplanowane w szczegółach), to z czasem wykształtowało się pewien schemat, który obejmował kilka zagadnień:

- Odniesienie do wspólnej historii Polaków i Żydów na ziemiach polskich podkreślając zarówno pozytywne, jak i negatywne jej aspekty.

- Przedstawienie naszego stanowisko, jako chrześcijan wobec Izraela starożytnego i współczesnego.

- Przeproszenie w imieniu Polaków i Kielczan za wszelkie przejawy antysemityzmu w naszym kraju i mieście.

- Wyrażenie naszej miłości, wsparcia i pragnienia budowania relacji zarówno z indywidualnymi ludźmi mieszkającymi w Izraelu, jak i na poziomie narodowym w celu budowania lepszej przyszłości.

- Odpowiedzi, na pytania, szczególnie te najtrudniejsze.

Oprócz spotkań z młodzieżą izraelską podejmowaliśmy w ostatnich latach wiele innych działań i inicjatyw, m.in.:

- Organizujemy i pomagamy w organizacji wyjazdów wielu ludzi do Izraela. Chcemy, aby Polacy poznawali ziemię Izraela i ludzi w niej mieszkających. Każdy taki wyjazd w przełomowy sposób zmienia myślenie i nastawienie Polaków do Żydów i Izraela. Przy tej okazji mamy możliwość wyjaśniania ludziom również trudnych kwestii związanych z Izraelem i regionem Bliskiego Wschodu. Jest to czas poznawania ziemi, ludzi oraz modlitwy i błogosławienia Izraela.

- Organizujemy różnego rodzaju konferencje, seminaria i szkoły, w czasie których uczymy Polaków na temat Izraela; jego historii, znaczenia i przeznaczenia. Wierzymy, że to przyczyni się do zmiany mentalności społeczeństwa polskiego w odniesieniu do Żydów i Izraela. W sposób szczególny dotyczy to kościołów chrześcijańskich, którym pomagamy odnaleźć wspólne korzenie naszej wiary oraz zrozumieć relację Kościół – Izrael z Bożej i biblijnej perspektywy.

- Aktywnie uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach związanych z Izraelem i narodem żydowskim, jak np.:

- Odsłonięcie pomnika Menory w Kielcach (2007 r.)

- Szabaton (2009 r.) – pierwsze spotkanie szabatowe w synagodze kieleckiej po 70 latach.

- Marsz Żywych w Auschwitz-Birkenau (2008 i 2009 r.).

- Spotkanie w Warszawie – manifestacja poparcia Izraela podczas konfliktu w strefie Gazy (2009 r.)

- Różnego rodzaju spotkania rocznicowe i modlitwy, organizowane głównie przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach.

- Spotkania z wyjątkowymi ludźmi, jak np. Jan Tomasz Gross, Janina Zgrzembska (córka Ireny Sendlerowej), Miriam Guterman (naoczny świadek Pogromu Kieleckiego), Ziuta Hartman (uczestniczka powstania w getcie warszawskim i honorowy obywatel miasta Warszawy) i inni.

- Spotkania z okazji Sukkot (2012 r.).

- Podjęliśmy inicjatywę zatytułowaną „List do Żydów” (http://www.listdozydow.pl), w którym wyrażamy naszą postawę w związku z trudnymi momentami w naszej wspólnej historii.

Projekt „ZNOWU RAZEM”

Projekt ten związany jest z szerokim zagadnieniem pojednania między narodami polskim, niemieckim i żydowskim. Wierzymy, że idea ta będzie się rozszerzać na całe nasze narody i że nie jesteśmy jedyni, którym Bóg położył tę kwestię na sercu. Jako Zespół Apostolski „Wieczernika” podjęliśmy pewne wspólne działania i inicjatywy z liderami ruchu „Polska dla Jezusa” oraz Fundacji „Życie i Misja”, które na bieżąco będą się ukazywały na specjalnie w tym celu zrobionej stronie internetowej www.znowurazem.pl (strona w budowie).

Nam, jako „Wieczernikowi” Bóg pokazał, że jest czas, aby zrobić następny krok w dziedzinie naszych spotkań z młodzieżą izraelską i rozpocząć takie spotkania w szkołach w Izraelu.

Kiedy podjęliśmy w sercu decyzję, że jest już czas na zrobienie pierwszego kroku w tym kierunku, okazało się, że – jak w roku 2007 – drzwi już zostały otwarte przez Boga wcześniej. Właściwie bez żadnego naszego starania otrzymaliśmy zaproszenia do kilku szkół w Izraelu, aby przeprowadzić w ich spotkania podobne do tych, które organizujemy w Kielcach.

Wiemy, że jest to początek czegoś dużego, co może mieć wpływ nie tylko na nasze relacje z Żydami, ale na system edukacji w Izraelu i na budowanie relacji i współpracy między naszymi narodami. Jest to wyzwanie, które z założenia przekracza możliwości każdego lokalnego kościoła. Jesteśmy świadomi tego, że być może Bóg chce się posłużyć nami, żeby otworzyć jakieś drzwi, przez które będzie wchodziło wielu chrześcijan, żeby wypełnić służbę „pocieszania” „Bożego ludu”. Dlatego potrzebujemy wsparcia wszystkich ludzi, którzy noszą w sercu kwestię pojednania i odbudowania relacji z Izraelem.

Tym pierwszym krokiem w ramach projektu „ZNOWU RAZEM” jaki podejmujemy jako Zespół Apostolski „Wieczernika” jest wyjazd do Izraela, w czasie którego będziemy mieli spotkania z młodzieżą w szkołach, w różnych miastach. Na dzień dzisiejszy mamy zaproszenia do kilku szkół w Hajfie, Netanii i Petah Tiqwa.

Celem spotkań jest oczywiście rozwijanie idei pojednania, a program będzie zbliżony do opisanego wyżej, tego, który realizujemy na spotkaniach w Kielcach.

Czas: 22 października – 2 listopada 2013 roku.

Uczestnicy: ze względu na to, że organizujemy te spotkania po raz pierwszy, skład grupy polskiej ograniczony jest do 7 osób, które już wielokrotnie uczestniczyły w podobnych spotkaniach. Jest to grupa „pionierska” i wierzymy, że szybko powiększy się ona wielokrotnie, dając miejsce wszystkim, którzy mają w sercu realizowanie idei pojednania właśnie w ten sposób.

Chociaż nie możemy zaprosić wszystkich do tego pionierskiego wyjazdu, to jednak wasza pomoc będzie nam bardzo potrzebna przede wszystkim w:

- Modlitwie o nas i o tych ludzi, z którymi będziemy się spotykali;

- Wsparciu finansowym. Do wyjazdu zaprosiliśmy kilka młodych osób, którym trudno będzie pokryć wszystkie koszty związane z wyjazdem. Jesteśmy przekonani, że świadectwo młodych Polaków będzie w Izraelu szczególnie ważne, dlatego zachęciliśmy tę grupę, aby zaufała Bogu w dziedzinie finansowej.

Jeśli wizja tego projektu „przemawia” do twojego serca, zachęcamy cię do włączenia się w niego na razie przez modlitwę, a jeśli możesz to przez wsparcie finansowe (ważne będą nawet niewielkie kwoty).

Każda wpłata dokonana na konto Kościoła „Wieczernik”: 93 1050 1416 1000 0022 0155 8729 z dopiskiem „Projekt Znowu Razem” będzie przeznaczona na finansowe wsparcie wyjazdu grupy 22.10-02.11.2013.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie, modlitwę i zachętę

W imieniu Zespołu Apostolskiego „Wieczernika”

Edward Ćwierz, Jacek Sierka

Komentarze

Jedna odpowiedź na wpis „Projekt „Znowu Razem””
  1. Kazimierz pisze:

    Jestem wdzięczny Bogu za Was, że robicie takie rzeczy, pojednania między narodami. Ja miałem problem nienawiści do narodów sąsiednich spowodowane wojną. Wołałem do Boga dlaczego u nas obozy, wojny i zsyłka na Syberię. Bóg mówił do mnie abym czytał Pismo Święte i obserwował jak prowadził Izraela, za co im błogosławił i chronił, a za co szli do niewoli. Dlatego wielkim błogosławieństwem było to usunąć z swojego życia, nienawiść i wiele wad ze które byłbym potępiony na wieki. Dzisiaj kocham wszystkie narody, a Pan umożliwia mi zobaczyć jak wspaniale wielbią w swoim własnym języku. Dziś wiem, nie wystarczy być religijnym. Mój tato był w niewoli w Niemczech. Moja ciotka z całą rodziną na Syberii. Konsekwencją tego rozumie jest grzech i Bóg nie chroni. Dlatego to co robicie z serca Was błogosławie, bo niszczycie mur wrogości między narodami.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...
i pamiętaj - obrazki przy komentarzach tworzy się w serwisie Gravatar!