Prawa i obowiązki członków Kościoła


§ 9

1. Członek Kościoła ma prawo:

1.1. Uczestniczyć w codziennym życiu Kościoła
1.2. Wybierać i być wybieranym do organów Kościoła.

2. Członek Kościoła jest zobowiązany:

2.1. Akceptować cele i sposoby działania Kościoła
2.2. Angażować się w budowanie Kościoła
2.3. Przestrzegać ustaleń organów Kościoła oraz obowiązującego statutu
2.4. Akceptować i postępować zgodnie z Pismem Świętym.

§ 10

1. Członkostwo w Kościele wygasa przez:

1.1. Dobrowolne wystąpienie z Kościoła
1.2. Wyłączenie przez Radę Starszych w przypadku postępowania niezgodnego ze Słowem Bożym, głoszenia nauk sprzecznych z zasadami wiary, lub w przypadku prowadzenia działalności szkodliwej dla Kościoła
1.3. Śmierć.

2. Członek opuszczający Kościół nie może rościć sobie żadnych pretensji do majątku Kościoła.