Modlitwa o Izrael – 15-01-2017 – Edward Ćwierz, Irena Stankiewicz

22 marca 2017 przez  
W kategorii 2017 rok, Aktualności, Audio, Nowości

Czytaj dalej

Nagrania z konferencji „Izrael i narody” 2016

7 marca 2016 przez  
W kategorii Aktualności, Nowości, Ogłoszenia, Polecamy

Informujemy, że są już dostępne nagrania z konferencji „Izrael i narody 2016″. Mówcami na tej konferencji byli:
Henryk i Alina Wieja
Irena Stankiewicz
Edward Ćwierz
Mirosław Wielchorski

Zachęcamy do zapoznania się z tymi nagraniami każdego, kto jest zainteresowany kwestią Izraela, narodów i kościoła w naszych i nadchodzących czasach.

Aby zamówić nauczania prosimy o kontakt mailowy na adres: zamówienia@wieczernik.pl, lub telefoniczny: +48 532 836777, +48 41 2413581.

Cena za komplet nauczań w formacie mp3 wynosi tylko 25 zł. Po wpłaceniu tej kwoty na konto: 93 1050 1416 1000 0022 0155 8729 z tytułem wpłaty: „Nagrania – Izrael i narody 2016″ otrzymasz e-mail z linkami do plików.

W imieniu zespołu
Jacek Sierka

Konferencja „Izrael i narody” 2016

Konferencja „Izrael i narody” 2016

2 stycznia 2016 przez  
W kategorii Aktualności, Nowości, Ogłoszenia, Polecamy

Zapraszamy na jednodniową konferencję „Izrael i narody” Czytaj dalej

Marsz Poparcia dla Izraela 10.01.2016r.

22 grudnia 2015 przez  
W kategorii Aktualności, Nowości, Ogłoszenia, Polecamy

Marsz Poparcia dla Izraela 10.01.2016r.

Zwracam się do was wszystkich. Wszystkich ludzi dobrej woli. Chrześcijan ze wszystkich kościołów i wspólnot oraz do wszystkich ludzi którzy są przyjaciółmi Izraela.

Spotkajmy się w Warszawie, 10 stycznia 2016 roku, i przejdźmy razem w pokojowym „Marszu poparcia dla Izraela.” Niech nasze poparcie dla narodu żydowskiego będzie słyszane i widziane. Będziemy również modlić się za Izrael i narody według
Psalmu 122,6 „Módlcie się o pokój Jerozolimy; oby się powodziło przyjaciołom twoim.”
Premier Izraela Beniamin Netanjahu w przemówieniu wygłoszonym 1 października 2015r. na Forum ONZ powiedział m.in. następujące słowa:
„Wierzcie mi, dużo łatwiej jest milczeć. Jednak przez cały okres naszej historii naród
żydowski poznał wysoką cenę milczenia.
I jako premier żydowskiego państwa i jako osoba, która zna historię, nie zgadzam się na to milczenie.”

Wobec trwającej w Izraelu 3 intifady, kiedy zabijani są niewinni ludzie, w tym kobiety i dzieci –
stańmy za Izraelem.

Z nową siłą podnosi się antysemityzm w Europie i na świecie, wzmaga się islamski terroryzm.–sprzeciwmy się.

Wobec licznych i niesprawiedliwych rezolucji ONZ skierowanych przeciwko Izraelowi –
stańmy za prawdą.

Wobec takich wydarzeń jak spalenie kukły Żyda we Wrocławiu –
powiedzmy NIE!

XX wiek przepełniony był skrajnym antysemityzmem, podnosił się narodowy socjalizm i faszyzm, doprowadziło to do zagłady milionów ludzkich istnień, w tym 6 milionów Żydów.
Dzisiaj identyfikujemy się ze słowami premiera Beniamina Netanjahu i podobnie jak on:
nie będziemy milczeć!

Pragniemy, żeby z ziemi Polin podniósł się głos poparcia dla Izraela.
Chcemy publicznie pokazać, że jako Polacy i chrześcijanie wspieramy Izrael i sprzeciwiamy się antysemityzmowi.

Zwracam się do wszystkich, którzy wierzą, że obietnica dana Abrahamowi przez Boga, jest
niezmiennie aktualna.

„Uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak,
że staniesz się błogosławieństwem.
I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę.”
Księga Bereszit, Rodzaju, 1 Mojżeszowa 12, 2-3.

Trasa pokojowego marszu:
od pl. Grzybowskiego do siedziby ambasady Izraela przy ul. Krzywickiego.
Początek o godz. 13: 30. Zakończenie marszu przewidywane jest około godz. 15:30

Serdecznie zapraszam!
Edward Ćwierz
Kościół Chrześcijański „Wieczernik- Wspólnota Namiot Dawida” w Warszawie.

Organizacje wspierające Marsz:

Kościół Chrześcijański „Wieczernik” w Kielcach
Ruch „Polska dla Jezusa”
Fundacja „Polania” Kraków
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, zbór „Nowe Jeruzalem”, Radzyń Podlaski.
Kościół Misja „Nowy Poczatek” w Skarżysku-Kamiennej
————————–————————–————————–—-
צעדת תמיכה למען ישראל ב-10.1.2016

אני פונה אל כול בעלי הרצון הטוב ולנוצרים מכול הכנסיות והקהילות
בואו נפגש בוורשה ב-10 בינואר 2016 ונצעד ביחד ב”מצעד תפילה לשלום ישראל ולשלום העמים.
ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, אמר בנאום שנשא בעצרת האומות המאוחדות ב- 1.10.2015 בין שאר הדברים את המילים הבאות :”האמינו לי, הרבה יותר קל לשתוק . מכול מקום, במשך כל תקופת ההיסטוריה שלנו הכיר העם היהודי את מחירה הגבוה של השתיקה. בתור ראש ממשלתה של המדינה היהודית וכאדם המכיר את ההיסטוריה, אינני מסכים לשתיקה הזאת”
לנוכח האינתיפדה השלישית המתרחשת כעת בישראל, כשבני אדם חפים מפשע נהרגים וביניהם נשים וילדים – בואו נתייצב מאחורי ישראל.
כשבאירופה ובעולם כולו צומחת האנטישמיות בכוחות מחודשים וגובר הטרור האסלמי – בואו ונתנגד לו.
בואו ונדבק באמת מול ההחלטות הרבות והלא צודקות של האומות המאוחדות, המופנות כלפי מדינת ישראל .
בואו ונאמר „לא”! לאירועים כמו שריפת בובת „היהודי” בוורוצלב .
המאה העשרים התאפיינה באנטישמיות קיצונית, קמו הסוציאליזם הלאומני והפשיזם. הדבר גרם להכחדת מיליוני בני אדם ובהם 6 מיליון יהודים. היום אנחנו מזדהים עם דברי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ובדומה לו – לא נשתוק!
אנחנו שואפים לכך, שדווקא מאדמת פולין ייצא קול התמיכה בישראל. אנחנו רוצים להראות בפומבי שבתור פולנים ונוצרים אנחנו תומכים בישראל ומתנגדים לאנטישמיות.
אני פונה אל כל אלה שמאמינים, שההבטחה שניתנה לאברהם על ידי אלוהים היא ברת תוקף נצחי.
„ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה: ואברך מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל משפחת האדמה” (בראשית, י”ב 2-3)
מסלול צעדת השלום :
מכיכר גז’יבובסקי עד למשכן שגרירות ישראל ברח’ קשיביצקי. ההתחלה בשעה 13:30 . המצעד יסתיים בשעה 15:30 בקירוב.
אשמח לראותכם,
אדווארד צ’בייז’
הכנסייה הנוצרית „ווייצ’רניק –קהילת „אוהל דוד” בוורשה.

————————–————————–————————–————

March of Support for Israel 10.01.2016

I appeal to all people of good will and Christians from all churches and communities to come and join us in Warsaw on 10th January 2016 and walk together in a peaceful “March of Support for Israel.” Let us make a visible stand for the Jewish Nation. It will also be a prayer march for Israel and for the nations. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in a speech delivered to the UN General Assembly on 1st October, 2015 said the following:

“Believe me; it would be far easier to remain silent. But throughout our history, the Jewish people have learned the heavy price of silence. And as the Prime Minister of the Jewish state, as someone who knows that history, I refuse to be silent.”

In view of the ongoing 3rd intifada in Israel where innocent people, including women and children, are being killed- let’s stand with Israel!

With antisemitism is rearing its ugly head once again in many countries in Europe and around the world and Islamic terrorism on the rise- we resist!
In view of the numerous and unjust UN resolutions against Israel and rising Islamic terrorism- let’s stand up for the truth!
In the face of such events as the burning of an effigy of a Jew in Wroclaw, we say NO!

The 20th century was characterized by extreme antisemitism, national Socialism and fascism that led to the extermination of millions of human beings, including 6 million Jews.
We identify ourselves with the words of Prime Minister Benjamin Netanyahu and similarly: we refuse to remain silent!
We want to raise a voice of support for Israel from the land of Polin. We want to publicly demonstrate that as Poles and Christians we take a stand for Israel and against antisemitism. I call all those who believe that the promise given by God to Abraham is still valid.

„I will make you into a great nation, and I will bless you; I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse; and all peoples on earth will be blessed through you.”
Book of Bereshit, Genesis, 1st Book of Moses 12, 2-3.

Route of our peaceful march: from pl. Grzybowski to the headquarters of the Israeli Embassy on Krzywickiego street.
Start at 13.30. The march is expected to finish at ca. 15.30.
You are cordially invited!

Edward Ćwierz, The Christian Church „Cenacle-tent of David” in Warsaw.

Organizations supporting the March:
Kościół Chrześcijański „Wieczernik” w Kielcach
Fundacja „Polania” Kraków
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, zbór „Nowe Jeruzalem”, Radzyń Podlaski.
Kościół Misja „Nowy Poczatek” Skarżysko-Kamienna
Ruch „Polska Dla Jezusa”

100 dni modlitwy

9 lutego 2015 przez  
W kategorii Aktualności, Nowości, Ogłoszenia, Polecamy

6 plus 1 tematów modlitewnych za Izrael

 Harald Eckert (Chrześcijanie dla Izraela)

W Biblii, Izrael jest nazwany „źrenicą Bożego oka” (Za 2,12), Jego „synem pierworodnym” (Wj 4,22, Oz 11,1), Jego „małżonką” (Iz 54,5-6). W Nowym Testamencie Bóg nazywa Izrael „umiłowanymi ze względu na praojców” i ludem, którego dary i powołania nigdy nie będą odwołane:

„Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże” (Rz 11,28-29).

Tak, od czasu do czasu Izrael błądził i Bóg musiał go dyscyplinować tak, jak przepowiedział to w Pwt 28 i potwierdzał przez wielu swoich proroków. Prawie dwa tysiąclecia diaspory między pierwszym a dwudziestym wiekiem były wyrazem tej dyscypliny. Ale wraz z powrotem Żydów do Ziemi Obiecanej, historia i los Żydów radykalnie się zmienił – na zawsze: Bóg odnawia swoje względy wobec Syjonu (Ps 102,14). On odbudowuje swój lud. On zaczyna wypełniać swoje obietnice – Jego wszystkie dobre obietnice! Jak przepowiedzieli wszyscy starotestamentowi prorocy i jak sam Jezus to potwierdził:

„Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane ojcom” (Rz 15,8).

Żyjąc w tych „czasach ochłody” (Dz 3,19-21), my jako chrześcijanie na całym świecie jesteśmy powołani do tego, by radować się z Bożej pracy odbudowy Izraela i modlić się za Izrael i Żydów w duchu Bożej miłości, Bożych względów i Bożych wspaniałych obietnic dla Jego ludu. W tym krótkim instruktażu, chciałbym wyszczególnić sześć biblijnych tematów do modlitwy i wstawiennictwa odnośnie Izraela, a następnie dodać jeden bardzo ważny temat – 6+1 – również dotyczący Izraela, ale pod całkiem innym kątem.

 Temat do modlitwy nr 1

Dziękowanie Bogu za Izrael!

Zawsze dobrze jest rozpocząć nasze modlitwy i wstawiennictwo od dziękczynienia. Jeśli chodzi o Izrael, jest za co Bogu dziękować. W Rz 11,17-18 Izrael nazwany jest korzeniem drzewa oliwnego, do którego, my wierzący z pogan, zostaliśmy wszczepieni. Rz 9,4-5 wyjaśnia dokładniej, czym jest ten korzeń przez objawienia i odkupieńcze dzieła Boga dane szczególnie Żydom i Izraelowi. Teraz stał się on również naszym korzeniem, naszym fundamentem i naszą kotwicą jako Kościoła Jezusa Chrystusa przez wieki, w każdym narodzie.

„Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie, i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen” (Rz 9,4-5).

Oprócz tych „darów i powołania” (Rz 11,29) Żydów, do których my zostaliśmy „wszczepieni”, świat i kościół otrzymał dużo więcej błogosławieństw od Żydów Większość Biblii (Stary i Nowy Testament) był napisany przez żydowskich autorów. Idea siedmiodniowego tygodnia z jednym dniem wolnym od pracy pochodzi od Żydów. Dziesięć przykazań. Dwunastu apostołów. Pierwszy kościół w Izraelu. To wszystko pochodzi od Żydów – wyłącznie od Żydów! To nasz fundament! Nasze korzenie! Jakież to dziedzictwo! Jakie bogactwo objawienia i duchowego ubogacenia, za które my, globalny Kościół Jezusa, możemy być wdzięczni!

 Temat do modlitwy nr 2

Modlitwa o pokorę w Kościele w odniesieniu do Żydów

Rz 11 zawiera najgłębsze prawdy i wejrzenie z całego Nowego Testamentu na temat relacji żydowsko-chrześcijańskich. Paweł mówi o relacji między żydowską „resztką” a żydowskim „całym Izraelem”. Mówi o roli globalnego Kościoła jako przykładu Bożego miłosierdzia i miłości wobec Żydów. Mówi najpierw o doprowadzeniu „pełni pogan” do Królestwa zanim zbawiony będzie cały Izrael. I mówi o niebezpieczeństwie postawy arogancji Kościoła wobec tej części Żydów, która nie uwierzyła w Chrystusa:

„To nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie” (Rz 11,18-21).

Prawdopodobnie największą tragedią w historii Kościoła jest to, że przez wieki Kościół Jezusa, zwłaszcza w Europie, nie brał pod uwagę tego ostrzeżenia apostoła Pawła. Uczono powszechnie, że Bóg na zawsze odrzucił Żydów – usuwając swoją miłość od nich, ponieważ odrzucili Chrystusa i Ewangelię. Dlatego, w różnych okresach historii, Kościół wzrastał w aroganckiej pysze wobec Żydów. Z okrucieństwem prześladowano Żydów, a setki tysięcy zabito, szczególnie w czasach średniowiecza. Bez tego masowego wyrazu chrześcijańskiego antysemityzmu w historii Kościoła, Holokaust w czasie II Wojny Światowej, mógłby się nie wydarzyć.

Dla Boga jest to poważna sprawa. Kościół naprawdę nie będzie mógł być piękną Oblubienicą Chrystusa czekającą na powrót Oblubieńca, Jezusa, jeśli się nie nawróci, nie zawróci ze swoich dróg i nie zamieni swojego aroganckiego podejścia do Żydów na postawę wdzięczności, pokory i miłości względem nich. Niech Bóg da nam łaskę, by modlić się, aby dokładnie ta zmiana zaistniała i niech On otworzy nasze własne serca na ducha miłości przez Jego wielkie miłosierdzie według Rz 11,30nn.

 Temat do modlitwy nr 3

Modlitwa o Kościół, aby stał się źródłem głębokiej pociechy dla Żydów

Owocem tej wdzięczności i pokornego współczucia jest to, że możemy modlić się o trzecią rzecz: aby globalny Kościół Jezusa mógł stać się obfitym źródłem pocieszenia dla Żydów na całym świecie, a w Izraelu w szczególności. Biblia daje chrześcijanom potężne powołanie i nakaz:

„Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg! Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy” (Iz 40,1-2).

Duch Boży mówi tutaj do ludzi, którzy w oczywisty sposób, NIE są Żydami. Wzywa ludzi, aby pocieszali Żydów, aby ogłaszali Bożą miłość i zachętę do ich duszy, aby mówili do nich o Bożej przychylności – szczególnie do tych, którzy mieszkają w Jerozolimie. To jest słowo do Kościoła naszych czasów. Czasów, w których Żydzi z całego świata są na nowo gromadzeni w ich starożytnej ojczyźnie. Czasów, w których Jerozolima została odbudowana jako stolica żydowskiego Izraela.

Po tragedii Holokaustu sprzed 70 lat, „Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud…” stało się słowem posłania dla milionów chrześcijan i setek chrześcijańskich posług na całym świecie. To był fundament powstania organizacji „Chrześcijanie dla Izraela”. I pozostaje to naszym fundamentem do dzisiaj. Módlmy się, aby globalny Kościół Jezusa został dotknięty i przemieniony przez miłość Jezusa do Jego własnego ludu jak jest to wyrażone w słowach: „Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud…”.

 Temat do modlitwy nr 4

Modlitwa o odnowienie Izraela

W miarę jak duch Pana przyprowadza Żydów z powrotem do ich ziemi z czterech krańców świata, naszym przywilejem i naszą radością jako chrześcijan jest modlić się o ten historyczny ruch i – tam, gdzie Bóg nam pozwala – nawet w tym uczestniczyć. Dla nas, jako Chrześcijan dla Izraela pomaganie Żydom w imigracji do Izraela jest jednym z naszych najwyższych priorytetów i naszą radością jest pracować razem z innymi chrześcijańskimi posługami takimi jak Ebenisteria, Międzynarodowa Operacja Exodus (Operation Exodus International) i innymi, którzy pomagają w tym procesie.

Proszę módlmy się o tę wielką pracę zgodnie z Bożym Słowem:

„Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, panno izraelska, znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się. Znowu sadzić będziesz winnice na górach Samarii; ci, którzy je sadzą, korzystać z nich będą. Zaprawdę, idzie dzień, gdy stróże wołać będą na górach efraimskich: Wstańcie! Pielgrzymujmy na Syjon, do Pana, Boga naszego! (…) Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie” (Jr 31,4-6.8).

 Temat do modlitwy nr 5

Modlitwa o pokój i chwałę Jerozolimy

W Psalmie 122,6 mamy zachętę, by modlić się o pokój Bożego świętego miasta i „miasta wielkiego króla” – Jerozolimy:

„Proście o pokój dla Jeruzalemu! Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują!” (Ps 122,6).

W tym samy czasie Biblia mówi nam, że nieustanny i stabilny pokój nastanie tylko wtedy, gdy „książę pokoju” powróci do swojego miasta. Wtedy Jerozolima dojdzie do pełni obietnic, które Bóg jej dał – do pełni swojej chwały. Ale, aby to się stało, powoływane są miliony modlących się wstawienników, którzy mają „przypominać” Bogu poprzez wstawiennictwo o tych biblijnych obietnicach:

„Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie twoją chwałę, i nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. (…) Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów: przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi!” (Iz 62,1-2.6-7).

Jerozolima będzie centrum konfliktów czasów ostatecznych, zanim sam Pan powróci na Górę Oliwną, która jest na wschód od Starego Miasta Jerozolimy, jak to przepowiedziano:

„Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu…” (Za 14,4).

Dlatego, Jerozolima naprawdę zasługuje na najwyższy poziom uwagi w modlitwie i we wstawiennictwie.

Temat do modlitwy nr 6

Modlitwa o zbawienie „całego Izraela”

Powołanie Abrahama (Rdz 12,1-3) było początkiem Bożej zbawczej historii z Żydami i przez Żydów. Zbawienie całego Izraela po tym, jak wypełniony zostanie nakaz „Wielkiego Posłannictwa”, będzie punktem kulminacyjnym tej ery ludzkości:

„A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzech ich” (Rz 11,25-27).

Niesamowitym i wnoszącym dużo objawienia jest fakt, że wypełnienie nakazu Jezusa, by głosić Ewangelię Królestwa po całej ziemi, przerwane jest tutaj przez objawienie Pawła. Po tym, jak pełna liczba pogan wejdzie do Królestwa, Żydzi będą zbawieni na narodowym, zbiorowym poziomie, dokładnie tak, jak przepowiadali to prorocy wspomniani przez Pawła w Rz 11,27. W Księdze Zachariasza czytamy:

„Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym” (Za 12,10).

Pośrodku ostatecznej bitwy o Jerozolimę, Duch Święty zostanie wylany na Izrael. Duch Święty przyjdzie jako duch modlitwy. Cały Izrael uświadomi sobie, że tylko Bóg może im pomóc. Tylko Boża łaska może ich zbawić – fizycznie i duchowo. I w owym momencie „zasłona|” zostanie zdjęta – i „zobaczą” Tego, którego przebodli. Ich serca zostaną przeszyte, podobnie jak przeszyte zostały serca braci Józefa, kiedy nagle uświadomili sobie, że Józef nie był obcym despotą, ale ich bratem, z ich ciała i krwi… Jak serca trzech tysięcy osób w dniu Pięćdziesiątnicy zostały przeszyte, kiedy uświadomili sobie, że człowiek, którego ich liderzy oddali Rzymianom na ukrzyżowanie, był naprawdę Mesjaszem przepowiedzianym przez ich proroków.  Wtedy „cały Izrael” nawróci się przez Boże objawienie w modlitwie i błaganiu (Za 12,10). Zaraz po tym Jezus powróci i Jego stopy staną znowu na Górze Oliwnej (Za 14,4).

Podsumowując, widzimy, że modlitwa o wypełnienie wielkiego nakazu, o zbawienie całego Izraela i o powrót Pana jest całkowicie zgodna i głęboko wpleciona w Bożą wolę, jak objawia nam to Biblia. Wszystko to razem wyraża odkupieńcze plany i cele Boga dla naszych czasów i naszego pokolenia. „Amen. Przyjdź Panie Jezu!” (Obj 22,20b).

Temat do modlitwy nr 6+1

Modlitwa, aby twój naród stał się lub nadal był błogosławieństwem dla Izraela!

Przedstawione wyżej pierwsze sześć tematów modlitwy było w sercach i modlitwach milionów chrześcijan na całym świecie przez ostatnie dekady. Z pewnością, albo byłeś jednym z nich, albo właśnie dołączasz do tego strumienia Ducha. Cudownie!

Ten ostatni, siódmy temat do modlitwy za Izrael nie był popularnym tematem w przeszłości, ale szybko staje się kwestią naglącą w miarę jak obserwujemy zbliżanie się końca czasów: modlitwa za nasze rządy, za naszych przywódców, za naszych ludzi i za nasze narody w odniesieniu do ich i naszej postawy i relacji z Izraelem i Żydami. To jeszcze nie jest popularna kwestia, na której koncentrują się nasze modlitwy, ale przez Bożą łaskę, stanie się taką wkrótce!

 Proszę zanotujcie:

27 stycznia – 8/9 maja

Dni Globalnej Modlitwy

Info: www.100-days.eu

Budując na fundamencie naszych pierwszych 6 tematów, ten modlitewny temat „6+1” stanowi centrum „Global Prayer Call 2015” (GPC), która będzie trwać od 27 stycznia do 8/9 maja, 2015. To wezwanie do modlitwy rozpocznie się „Globalnym Dniem Modlitwy” 27 stycznia i zakończy „Globalnym Dniem Modlitwy” 8/9 maja (w zależności od tego, w jakiej części świata mieszkasz).

Biblijna podstawa dla GPC znajduje się w Rdz 12,3:

„I będę błogosławił (narody) błogosławiącym tobie, a przeklinających cię, przeklinać będę; i będą w tobie (narodzie żydowskim) błogosławione wszystkie plemiona ziemi.”

To jest podstawowe duchowe prawo w odniesieniu do relacji między narodami ziemi a Żydami. To prawo się nigdy nie zmieniło i jest aktualne dzisiaj jak i wtedy, gdy Pan wypowiedział je do Abrahama około czterech tysięcy lat temu. I będzie ono coraz bardziej aktualne i decydujące w miarę jak ten wiek będzie chylił się ku końcowi i jak będzie przybliżać się powrót Jezusa. W Rdz 12,3 Biblia wyraźnie pokazuje, że będzie ostateczny sąd nad ludami i narodami:

W Jl 3 Pan mówi o dniu sądu, o „Dolinie Józafata” (Jl 3,7) i o „Dolinie Sądu” (Jl 3,19; w ang. „dolina decyzji”) dla wszystkich narodów. To jest ten sam moment, do którego odnosił się Jezus, gdy mówił o swoim powrocie i zgromadzeniu narodów przed Nim na sąd:

„A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy” (Mt 25,31-33).

Oto dlaczego czujemy silne przynaglenie, by zwołać wstawienników z całego świata nie tylko by modlić się o Izrael, ale również o swoje grupy etniczne i narody w kontekście ich relacji z Izraelem u końca czasów! Czy do nas dołączysz?

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, proszę wejdź na stronę Global Prayer Call 2015:

www.100-days.eu

Zachęcamy do ściągnięcia książki „Izrael, narody i Dolina Decyzji” bezpłatnie (pdf).

Książka ta da ci biblijne i historyczne tło – włączając wgląd w aspekty międzynarodowego prawa, co może cię zaskoczyć. Jeśli chcesz swoją własną kopię książki, chętnie ci ją prześlemy – również bezpłatnie (aby ją zamówić, proszę odwiedź stronę www.100-days.eu).

70 lat temu, 6 milionów Żydów zostało zamordowanych przez Nazistowskie Niemcy i ich sprzymierzeńców z żadnego innego powodu jak tylko z samego faktu, że byli Żydami. Większość narodów odwróciła wzrok i pozwoliła, aby to się stało. Większość kościoła również odwróciła wzrok. Dziś Izraelowi znów grozi izolacja, terror i unicestwienie przez ich wrogów. A co z narodami? Czy wyciągnęły naukę z historii? Czy stoją z Izraelem w zrozumieniu i solidarności?

A co z Kościołem? Czy nauczyliśmy się z historii? Czy stawiamy się w miejscu pełnego miłości współczucia i modlitwy z Izraelem i Żydami? Czy rozumiemy niebezpieczeństwo, jakie jest przed naszymi ludami i narodami, jeśli dystansują się od Izraela, przymykają oko lub nawet sympatyzują z wrogami Izraela?

Drogi bracie, droga siostro! Jak bardzo możemy być w stanie poruszyć Boże serce, aby okazał współczucie, kiedy będzie sądził nasze narody w połączeniu z odczuwaniem w sercu modlitw i wstawiennictwa wierzących w tych narodach. Niech miłość Jezusa do swojego ludu i swojej ziemi Izraela, jak również do twojego narodu stanie się twoją miłością. Jeśli zostałeś dotknięty tą wiadomością, proszę odwiedź naszą stronę, przeczytaj książkę i dołącz do nas w tym Globalnym Wezwaniu do Modlitwy 2015 (Global Prayer Call 2015)!

 Proszę wesprzyj Global Prayer Call

Chrześcijanie dla Izraela – Niemcy

IBAN: DE79 5205 0353 0140 0028 87

Swift-Bic.: HELADEF1KAS

 Kontakt

info@100-days.eu

www.100-days.eu

Folder w formacie pdf do pobrania tutaj.

Globalna Konferencja Modlitwy

23 grudnia 2014 przez  
W kategorii Aktualności, Nowości, Ogłoszenia, Polecamy

25-29 stycznia, 2015

GPC (Globalna Konferencja Modlitwy)
– Konferencja w Krakowie (Polska)

„Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Pan!”

 

Pobierz w formacie pdf

Polska-Izrael, druga szansa od Boga – Edward Ćwierz – NOWOŚĆ!

2 października 2014 przez  
W kategorii Aktualności, Nowości, Polecamy

Gorąco polecamy nową książkę na temat Polski, Izraela i narodów, napisaną przez Edwarda Ćwierza. Jest to prorocza panorama powołania Polski w kontekście długiej relacji z Izraelem. Naprawdę warto przeczytać.

Wstęp

Drogi Czytelniku!
Trzymasz w ręku publikację, która nie jest rozprawą teologiczną ani książką historyczną. Jest próbą nakreślenia proroczej perspektywy dotyczącej powołania kraju nad Wisłą w kontekście Izraela. Akcent w moich rozważaniach położyłem na ten właśnie aspekt, próbując wyłowić ze wspólnej historii Polski i Izraela prorocze momenty dotyczące naszego przeznaczenia, i podejmując temat powołania Izraela. Mam jednocześnie pełne przekonanie, że nasze zrozumienie tematu przeznaczenia Polski w odniesieniu do Izraela jest cząstkowe, jednakże to co widzimy dzisiaj, wskazuje nam wyraźnie drogę, którą mamy kroczyć dalej. Bez zrozumienia kwestii Izraela nie jesteśmy w stanie zrozumieć Bożych zamiarów wobec narodów.
Czasy, w których żyjemy, charakteryzują się niezwykłym przyspieszeniem w duchowej historii ludzkości. Jednym z kluczowych znaków czasu jest powrót Izraela do swojej ziemi po prawie dziewiętnastu wiekach życia w rozproszeniu. Stało się to w 1948 roku. Boży zegar historii ruszył wtedy w sposób, którego nie możemy zlekceważyć. „Naród zrodził się jednego dnia” (por Iz 66,8) na oczach całego świata. Było to wydarzenie, którego skutki okażą się brzemienne dla losów całej ludzkości. Okres zapoczątkowany przez odbudowanie państwowości Izraela zakończy się triumfalnym powrotem Chrystusa do Jerozolimy. Od roku 1948, cokolwiek dzieje się w Izraelu – kraju tak małym, że czasami trudno znaleźć go na mapie – odbija się głośnym echem na całym świecie.
Z tego powodu nie bez znaczenia jest sposób, w jaki narody świata odnoszą się teraz do Izraela, ponieważ Bóg patrzy na narody przez pryzmat ich stosunku do Izraela, Jego pierworodnego syna. Na podstawie naszego stosunku do Izraela będziemy sądzeni przez Jezusa Chrystusa w czasie Sądu Ostatecznego. Jak zostanie na tym Sądzie potraktowana Polska? Już dzisiaj możemy zdecydować o tym, czy staniemy po lewej stronie razem z narodami-kozłami, czy też po prawej razem z narodami-owcami! Obyśmy wykorzystali szansę otrzymaną od Boga w tym czasie i stali się narodem-owcą.
Przed wiekami Bóg dał obietnicę Abrahamowi: „Uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę…” (Rdz 12,2-3). Przekonaliśmy się jako naród, jak ta obietnica realizowała się w naszej historii. Teraz jednak, kiedy Izrael na nowo zaistniał jako państwo, obietnica dana Abrahamowi nabiera szczególnego znaczenia.
Żyjemy w niezwykłym czasie otwartego nieba nad Polską i wielkiej szansy, żeby wypełnić nasze powołanie. Dotyczy to szczególnie naszego stosunku do Izraela. Czy nam się uda? Czy tym razem Polak „będzie mądry przed szkodą?” Jestem przekonany, że tak, jeśli tylko zgodzimy się z Bogiem i jego planami wobec naszego narodu. Mówiąc inaczej: uda się, jeśli Kościół weźmie od Boga klucz do wypełnienia powołania Polski. Przez ponad dwie ostatnie dekady Polska doświadcza szczególnej przychylności Boga Izraela. Polega ona między innymi na tym, że mamy wgląd w Boże plany dla Izraela i narodów przy końcu czasów. Bóg odkrywa przed nami nowe zrozumienie Pisma. Wszystkie narody mają teraz szansę od Boga, aby stanąć za tym, za czym staje Bóg. Polska, jak każdy inny naród, ma swoje szczególne powołanie od Boga zapisane w niebie. Nadszedł czas, aby odkryć to, co może do tych czasów było zakryte dla Kościoła i narodu. Jednego możemy być pewni: z powodów biblijnych i historycznych powołanie Polski jest ściśle związanie z ludem Izraela. Żaden inny naród na świecie nie gościł na swojej ziemi tylu Żydów, co Polska. To proroczy znak mówiący bardzo wiele o naszym przeznaczeniu. Jednocześnie zachęcam siebie i innych do zachowania dużej dozy pokory. Jak mówi bowiem Pismo: „cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie” (1Kor 13,9). Wydaje się, że w porównaniu z tym jakimi byliśmy ignorantami jeszcze dwie, trzy dekady temu, teraz widzimy wiele, jesteśmy jednak ciągle na początku kroczenia drogą poznawania Bożych zamiarów dla Polski. Mimo tego to „cząstkowe poznanie”, jest tak ekscytujące, że inspiruje wielu z nas do poszukiwania Boga i Jego planu dla naszego narodu. Zarówno perspektywa historyczna naszej wzajemnej koegzystencji, jak i to, co dzieje się współcześnie, jasno wskazują na silne duchowe połączenie Izraela i Polski. Kiedy dopełni się proces uzdrowienia, który wyeliminuje z jednej strony antysemityzm, a z drugiej antypolonizm, uzyskamy nową przestrzeń, która da nam szansę na bycie ZNOWU RAZEM po latach oddzielenia.
Mam nadzieję, że ta skromna pozycja sprawi, że dołączysz do grona osób gotowych zaangażować się w przygotowanie Polski do wypełnienia jej powołania. Jesteśmy w procesie szukania i przyjmowania Bożego objawienia dotyczącego szczególnego miejsca Izraela w Bożych planach dla ludzkości. Wbrew temu, czego wielu z nas nauczano, Bóg nie odrzucił Izraela na zawsze. W planie dla Izraela jest też miejsce dla innych narodów, według ustalonego przez Boga porządku. Żeby to zrozumieć, musimy odkryć Boży zamiar zarówno dla Izraela jak i dla narodów. To pozwoli nam, wierzącym, być współpracownikami Boga w Jego planach na ziemi. Nie ma bowiem nic gorszego, niż być w opozycji wobec Boga i Jego zamiarów. Pragnę w głębi serca, żeby mój naród, poprzez jego liderów, tak świeckich jak i duchowych, poddał się Bogu i Jego woli. Kiedy tak się stanie, będziemy mogli być spokojni o naszą przyszłość.

Wstęp ……………………………………………………………………………………. 7
Rozdział 1:    Powołanie Izraela jako pierworodnego syna …………………………………………… 11
Rozdział 2:    Historia relacji między Kościołem z pogan (Kościołem chrześcijan) a Izraelem ….. 17
Rozdział 3:    1000 lat wspólnej historii ………………………… 31
Rozdział 4:    Izrael a inne narody …………………………………… 46
Rozdział 5:    Polscy Żydzi a ruch syjonistyczny …………… 54
Rozdział 6:    Izrael-Polska, od śmierci do życia ………….. 57
Rozdział 7:    Zwrot Kościoła w kierunku Izraela …………… 60
Posłowie ……………………………………………………………………………… 72
Źródła …………………………………………………………………………………. 79

Format: A5
Ilość stron: 79

Do sklepu

Książka „Izrael, narody i Dolina Decyzji” – Harald Eckert

24 sierpnia 2014 przez  
W kategorii Aktualności, Nowości, Polecamy

Wszystkim, zainteresowanym tematyką Izraela i modlitwy za Izrael i narody gorąco polecamy książkę Haralda Eckerta pt. Dolina Decyzji. Wyjaśnia ona znaczenie Izraela w kontekście Bożego planu dla narodów świata w sposób bardzo konkretny, jasny i uporządkowany. Książka zawiera również szereg artykułów napisanych przez różnych autorów, które poruszają tematy związane z modlitwą za Izrael.
Książkę będzie można pobrać wkrótce za darmo w formacie pdf (klikając na okładkę poniżej). Można ją rozpowszechniać i umieszczać do niej linki na własnych stronach internetowych.

 

List do Żydów

7 lutego 2014 przez  
W kategorii Posługi

Biorąc pod uwagę wszystko to, co w ostatnim czasie dzieje się w sprawie Żydów, wierzymy, że Bóg położył nam na sercu, aby w tej sprawie zabrać również głos. W 2008 roku postanowiliśmy napisać otwarty list do Żydów. Pragniemy w ten sposób wyrazić naszą zgodę z wolą Bożą w stosunku do narodu wybranego oraz do zasad, które Bóg ustanowił w sprawie przelania niewinnej krwi.
Od tego czasu pod tym listem podpisało się 851 osób, w tym wielu liderów i pastorów, którzy wyrazili swoje poparcie w imieniu całej wspólnoty czy kościoła.
Dziękujemy wszystkim za poparcie tej inicjatywy i za zrozumienie znaczenia Izraela dla Kościoła i dla narodów. Jeśli zgadzasz się z treścią tego listu możesz przesłać go do swoich znajomych, umieścić do niego link na swojej stronie internetowej, lub wydrukować i rozdać innym ludziom.
Niech Bóg błogosławi tym, którzy błogosławią Izraela zgodnie ze swoja obietnicą w 1Mjż 12:3.

Liderzy Kościoła Chrześcijańskiego „Wieczernik” w Kielcach

Wersja polska (Polish version)

List_do_Zydow_pol

Wersja angielska (English version)

List_do_Zydow_ang

Wersja hebrajska (Hebrew version)

List_do_Zydow_hebr

ODPOWIEDZI NA LIST

Odpowiedz_Kancelarii_Prezydenta

Odp_Stowarzyszenia_Zydow_Kombatantow

Wojna w Strefie Gazy – Avner Boskey

21 listopada 2012 przez  
W kategorii Artykuły, Inne, Wokół Izraela

Nadal trwa walka miedzy Hamasem a Izraelem. Do poniedziałku rano zostało wystrzelonych 850 dżihadskich rakiet w kierunku izraelskich miast, osiedli i farm. 320 rakiet zostało przechwyconych przez izraelski system antyrakietowy “Żelazna Kopuła”. Lotnictwo izraelskie zbombardowało w Gazie media popierające Hamas – skutecznie zrzuciło 1.350 sortów celując głównie w centra dowodzenia Hamasu, kryjówki członków Hamasu, miejsca wystrzeliwania rakiet i bazy szkoleniowe. W większości składy broni są umieszczone w zamieszkanych dzielnicach Gazy.

16 osób zginęło w ostatnim dniu a 51 zostało rannych. Większość z nich to członkowie jednej rodziny, którzy nie zgodzili się opuścić mieszkania pomimo ostrzegających ulotek IDF. Ich dom znajdował się nad magazynem broni a mąż był inżynierem – budowniczym tych rakiet.

W jednej sytuacji IDF zburzyło boisko sportowe, używane do wystrzeliwania rakiet. (teraz, pisząc tę wiadomość, musiałem przerwać cztery razy, bo syreny wyły na alarm przeciwlotniczy).

W ciągu dnia, ponad 45 rakiet wystrzelono w kierunku osad na pustyni Negew, Aszkelonu, Aszdodu i w kierunku Tel Aviv. Większość z nich zostało przechwyconych przez baterie antyrakietowe. A te, które się przedostały wylądowały na terenie niezamieszkanym, lub uderzyły w budynki, domy lub samochody. Wczoraj Hamasowi udało się wystrzelić 156 rakiet, a w sobotę 230 rakiet. Wydaje się, że ich zdolność militarna słabnie.

Toczy się intensywna międzynarodowa dyskusja z uczestnictwem Kataru, Turcji, Egiptu i USA domagająca się wstrzymania ognia. Liga Arabska potępia Izrael, media ogólnoświatowe zwracają się przeciw Izraelowi – skupiają uwagę na stratach w Strefie Gazy, nie wyjaśniając “nieistotnych spraw”, takich jak ogień pocisków rakietowych Hamasu skierowanych na Izrael, który wywołał ten konflikt.

Rząd izraelski stoi stanowczo na stanowisku, że dopóki Hamas nie przestanie strzelać w kierunku izraelskich żołnierzy i ludności cywilnej, nie będzie zawieszenia broni ani żadnych negocjacji. Ponieważ ogień rakiet nadal kierowany jest na Izrael inwazja lądowa jest coraz bardziej realna.

“Dlaczego nie mogą po prostu zasiąść do negocjacji?”

 Ludziom Zachodu trudno zrozumieć głębię nienawiści religijnej, motywacje islamistów i świata arabskiego. Ta nienawiść jest czasem skierowana w kierunku Zachodu, czasem w kierunku Rosji, ale zawsze przeciw Izraelowi. Fundamentem tej nienawiści jest sam Koran i jest podsycany islamskim hadith (swego rodzaju prawo przekazywane ustnie, które jest uznawane przez muzułmanów również jako autorytatywne). Zgodnie z tą perspektywą, Żydzi nie mają żadnego prawa do ziemi izraelskiej, a obowiązkiem każdego muzułmanina jest prowadzić wojnę „dżihad” przeciw Żydom i przeciw wszystkim, którzy ich wspierają. To nie jest wojna o granice, czy o uchodźców lub o wpływy Zachodu. Jest to wojna Islamistów o całkowite unicestwienie Żydów w Izraelu i na świecie.

• Szejk Husein Massawi, wcześniejszy dowódca Hezbollahu powiedział w odniesieniu do Izraela: “Nie walczymy, aby coś od was wywalczyć. Walczymy, aby was wyeliminować.”

• Szejk Ahmed Yassin, jeden z założycieli i lider Hamasu ogłosił: “Nie łudźcie się, nie będzie pokoju, dopóki istnieje syjonistyczno – żydowskie państwo. Naszym świętym obowiązkiem jest uwolnić całą Palestynę i jeżeli Żydzi nie wyjdą to muszą zginąć. Cała Palestyna to ziemia islamska – każdy centymetr.”

• 6 artykułów konstytucji Hamasu 1988 oznajmia, że “Izrael powstanie i będzie istniał aż Islam ich wyeliminuje (…) Islamski Ruch Oporu (…) dąży do tego, aby podnieść sztandar Allacha nad każdym centymetrem Palestyny.”

• Oficjalny zapis w art. 8 konstytucji Hamasu wprost oznajmia, że “Allach jest naszym Bogiem, Prorok naszym przykładem, Koran naszą konstytucją, „dżihad” naszą drogą, a ponieść śmierć w sprawie Allacha to najszlachetniejsza wiara.”

Ostatni punkt artykułu 8 to również slogan Egipskiego Bractwa Muzułmańskiego. To niewiarogodne, że rządy zachodnie upierają się, że rząd egipski jest nastawiony pokojowo, podczas gdy cały świat islamski i prawdziwi studenci Islamu zdają sobie sprawę z tego, jakie naprawdę stanowisko zajmuje Bractwo Muzułmańskie (zob. www.davidstent.org Luty 2006).

Zwodnicze zawieszenie broni to nie pokój

 Poprzedni egipski prezydent Hosni Mubarak nie zgodził się uczestniczyć w przemowie prezydenta Obamy na Uniwersytecie al-Azhar (islamski odpowiednik Oksfordu) ze względu na powyższy punkt. Prezydent Obama twierdził, że przedstawiciele Egipskiego Bractwa Muzułmańskiego powinni otrzymać honorowe miejsce na tym spotkaniu. Pomimo, że Bractwo Muzułmańskie było śmiertelnym wrogiem Mubaraka, Izraela i Zachodu. Mubarak wiedział, że jego sprawa jest przesądzona dla niego i dla jego reżimu. Jego dni są policzone.

Teraz rządzi w Egipcie wróg Mubaraka. Hamas pod opiekuńczym wzrokiem Bractwa Muzułmańskiego Egiptu, przemyca rakiety do Gazy. A egipski prezydent Morsi jest głównym graczem w obecnych negocjacjach na temat warunków zawieszenia broni tak skutecznych, aby Hamas następny raz mógł znowu wystrzelić swoje rakiety w kierunku Izraela.

Hamas wierzy, że jego kampania terroru sprawiła, ze Izrael wycofał się z Gazy w sierpniu 2005 roku i że terror Hamasu przyczyni się do tego, że Izrael w niedługim czasie wycofa się z Aszdotu, Aszkelonu, Beerszeby, Tel Avivu i Jerozolimy. Podobnie wierzy Hezbollach, że jego metody terroru wyparły Izrael z południowego Libanu w maju 2000 roku. W lipcu 2005 lider Hamasu w Gazie dr Mahmoud al-Zaher ogłosił: “Historia potwierdza, że rakiety (…) zmusiły Izrael do wycofania się z Gazy i one zakończą okupację w przyszłości. Opór, a nie negocjacje przyniosły koniec okupacji Gazy.”

Dopóki wrogowie Izraela są „dżihadystami”, a ich cel to zlikwidowanie ludności i państwa Izrael, prawdziwy pokój jest niemożliwy. Wszystkie negocjacje, tylko odkładają na później następny wybuch wrogości, a Hamas widzi to jako okazję do tego, aby się uzbroić i dalej kontynuować dżihad.

Módlmy się o liderów Izraela, aby mieli objawienie strategii wroga i jakie zwycięskie strategie przygotował Yahwe (Bóg) Izraela.

Gorzki owoc oddania Gazy przez Szarona

 W 2005 roku były dwa głosy mesjanistycznych Żydów, które zachęcały do oddania Gazy. Teraz, kiedy wystrzelono razem ponad 12 000 rakiet, dwie wojny później, pozwólmy sobie nazwać rzeczy tak, jakimi są na prawdę: to nie była dobra rada, to był błąd. Cały Izrael zjada owoc tego błędu. I nie był to błąd izraelskiej partii Kadima. Partia Ytsaka Rabina pod presją oddała wcześniej Judeę i Samarię (w procesie pokojowym w Oslo) dla resztek PLO.

Na terenach Judei i Samarii najwięcej obywateli izraelskich zostało zamordowanych przez terror. Kiedy teraz toczy się wojna na południu Izraela, wyciągnijmy wnioski z błędów przeszłości, szczególnie, kiedy myślimy o przyszłości środkowego i północnego Izraela.

Armia Ezechiela

W Ezechielu 37 prorok opisuje jak Yahwe podniesie Izrael z duchowej śmierci i uczyni z Izraela potężną armię. Psalm 110 opisuje tę proroczą wizję bardzo kolorowo. Jedną z cech tej armii czasów ostatecznych będzie to, że młodzi chętnie się do niej zgłoszą (“gdy wystawisz wojsko swoje, młódź twoja zrodzi ci się jak rosa z zorzy porannej”). Jako przedsmak tego, w badaniach ostatnich dni ponad 91% obywateli izraelskich jest za operacją wojskową i ogromna ilość rezerwistów zgłasza się do służby wojskowej.

Dla tych z nas, którzy kochają naród żydowski i wierzą w duchowe i fizyczne odrodzenie Izraela, modlitwa o Izrael czasem wydaje się jak jazda na duchowej karuzeli. Zdajemy sobie sprawę, że Izrael nie doszedł jeszcze do swego pełnego przeznaczenia i że nawrócenie, pokuta i powtórne przyjście Mesjasza jako Syna Dawida jest kluczem. Ale jednocześnie to Yahwe przywrócił ich do ich własnej ziemi i nie jest to problem, aby ich użyć w bitwie i zwyciężyć wojny. Bóg patrzy na ataki na Jego naród jako na atakowanie Jego samego – Ps 83:3-6; 13-16.

Módlmy się:

Aby Yahwe objawiał swoje oblicze Żydom i jednocześnie czynił z nich potężną armię Ez 37:10.

Odważne kłamstwa i fałszywe informacje

 Podczas Wojny Siedmiodniowej w czerwcu 1967 kiedy egipskie i syryjskie wojska stały w gotowości, a czołgi Zjednoczonych Republik Arabskich płonęły na pustyni Synaj, media Egipskie podawały wiadomość, że Izrael został zniszczony, IDF leży w ruinach, a Tel Aviv zdobyte etc. fakty były rażąco inne.

Programy telewizyjne Hamasu robią to samo przez ostatnie dwa dni (www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=7998).

Podają, że pociski padły na Knesset (budynek parlamentu Izraela) w Jerozolimie, Tel Aviv mocno zbombardowany, brak elektryczności, lotnisko Ben Gurion zamknięte a loty przekierowane są do ukrytych baz militarnych, że zestrzelony IAF F-16. Żadna z tych wiadomości nie jest prawdziwa. Wyolbrzymianie, propaganda i kłamstwa to charakterystyka krajów arabskich.

Parę minut temu podano, że Iran w ostatnich paru godzinach podał fałszywą wiadomość w mediach egipskich, iż rząd egipski wezwał rezerwistów na wojnę. Kiedy Egipt dowiedział się o tej dezinformacji zablokowano wszystkie transmisje medialne, a za chwilę podano do wiadomości że Iran chce wywołać wojnę na ulicach Egiptu, dlatego podał fałszywe informacje.

Jedność w wojnie

Polityczni komentatorzy zauważyli, że świat arabski staje w jedności, kiedy jest zaangażowany w wojnę z Izraelem. Podobnie mały Izrael nie jest nigdy tak zjednoczony jak wtedy, kiedy zagrożone jest jego istnienie. Ma się wrażenie, że maska pokojowego istnienia została zerwana. I chociaż wielu w Izraelu obawia się ataków rakietowych i funkcjonuje w zwiększającym się stresie, to jednocześnie panuje atmosfera nadziei, która towarzyszy nadchodzącej bitwie.

Większość Izraela zdaje sobie sprawę, że rakiety Hamasu nie mogą bez końca spadać i że tylko poważne pokonanie lub zniszczenie Hamasu rozwiąże problem. Izrael wie, że świat nie jest zainteresowany tym, by pomóc Izraelowi pokonać jego wrogów. De facto – presja międzynarodowa utrudniała zwycięstwo w prawie każdej wojnie, jaką toczył Izrael. Trzeba było prędko osiągnąć militarny cel, zanim media nacisną na Izrael, a wielkie państwa zagonią Izrael w przysłowiowy “kozi róg”.

Wyszukiwanie kryjówek terrorystycznych Hamasu, przeczesywanie terenów zamieszkałych przez ludność cywilną w poszukiwaniu składów broni Hamasu, to nie jest radość Izraela. To łączy się z utratą życia po obu stronach.

Stwierdzenie, że jeżeli więcej zginie ludzi w Gazie niż w Izraelu to znaczy, że to niesprawiedliwa wojna świadczy o tym, że większość z tych, którzy wyrażają takie opinie nie ma pojęcia o wojnie. To tylko kancelaryjni rewolucjoniści i sezonowi aktywiści. Tak naprawdę to za tą “sprawiedliwością” jest wołanie, aby więcej było zabitych po stronie Izraela.

Módlmy się:

• Aby Bóg powstrzymywał presję międzynarodową, aby IDF miał zrozumienie, czy operacja lądowa jest konieczna. Jak zwalczyć wroga, aby oszczędzić życie ludzi i pokonać wroga z wielką precyzją.

• O wierzących i jeszcze nie wierzących żołnierzy IDF przygotowujących się do wojny. Za pilotów i tych, którzy zawiadują systemem antyrakietowym. Niech Pan zaprawi ich ręce do walki i palce do boju Ps 144:1.

Wasze modlitwy i wsparcie podtrzymują nas i są uzdolnieniem od Boga dla nas w dziele, do którego nas powołał w Izraelu.

W imieniu Jeszua

Avner Boske

Avner jest mesjańskim Żydem, mieszka i prowadzi społeczność mesjańską w Beerszevie na pustyni Negev.

Następna strona »