Służenie – Jacek Sierka

Czytaj dalej

Praktyczna służba – Krzysztof Jakubowski

4 października 2009 przez  
W kategorii 2009 rok, Aktualności, Audio, Nauczania Niedzielne, Nowości

Czytaj dalej

Jak być Kościołem poza Kościołem – Mirosław Wielchorski

30 sierpnia 2009 przez  
W kategorii 2009 rok, Aktualności, Audio, Nauczania Niedzielne, Nowości

Czytaj dalej

Misja Skarżysko

13 maja 2009 przez  
W kategorii Misja Skarżysko, Posługi

Mirek i Małgosia Wielchorscy

Mirek i Małgosia Wielchorscy

Naszą wizją jest dotykać ludzi niewierzących poprzez służenie im tym, co sami otrzymujemy od Boga i niesienie ludziom Bożej miłości i nadziei. Osoby, które przychodzą do Jezusa chcemy karmić Słowem Bożym i uczyć ich Bożych dróg.

Naszym wzorem jest Jezus Chrystus, który większą część swojego ziemskiego czasu spędzał wśród odrzuconych i grzeszników, jak czytamy np. w Ew. Mateusza 9,10-13): Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Wierzymy, że żyjemy w czasie, w którym Bóg chce posyłać z kościoła duchowych ojców i duchowe matki do niewierzących, aby pomóc im odnaleźć drogę do Ojca w niebie; więcej: my już nie tylko wierzymy, ale widzimy w Skarżysku wielką potrzebę i serce Ojca Niebieskiego dla zgubionych.

A docelowym naszym pragnieniem i marzeniem jest służyć ludziom i głosić ewangelię w znakach i cudach. Wierzymy, że trudno jest doświadczyć tego namaszczenia bez ryzykowania, uczenia się i zaakceptowania dzisiaj wielu porażek w tej dziedzinie.

Marzymy też, aby widzieć całe miasta przemieniane Bożą mocą !

Powstanie Misji Pomocy Rodzinie „Nowe Życie” ściśle wiąże się z rozpoczęcie nowego etapu naszej służby – przeprowadzką naszą do Skarżyska ponad 5 lat temu. Nazwa Misji będącej częścią „Wieczernika” oddaje to w czym jesteśmy w Skarżysku – pomagamy rodzinom, służymy i głosimy ewangelię – pragnąc, aby Duch Święty przyprowadzał ludzi do NOWEGO ŻYCIA w Chrystusie

Służymy głównie dwóm grupom: nastolatkom i młodzieży oraz małżeństwom, czyli ogólnie rodzinom.

Obszary naszego działania?

  • Praca z osobami uzależnionymi od narkotyków – głównie w wieku 14-25 lat;
  • praca z małżeństwami niewierzącymi – ma miejsce w dwojaki sposób:

- nauczanie i dzielenie się naszym życiem i Bożymi zasadami;

- indywidualne spotkania z niewierzącymi kobietami i mężczyznami; Do tej pory poprzez ostatnie 3 lata zbieraliśmy doświadczenia w pracy z rodzicami dzieciaków i młodzieży uzależnionej od narkotyków. Prowadziliśmy – ja i Gosia – tzw. grupy wsparcia, na których realizowaliśmy nasz autorski program pt. „Dobre małżeństwo – zdrowa rodzina”. Dzieliliśmy się wśród niewierzących Bożymi zasadami funkcjonowania małżeństwa i rodziny. Był to rodzaj eksperymentu, gdyż do tego czasu zdobywaliśmy przez prawie 8 lat doświadczenie pracy z narzeczonymi i małżeństwami w kościele. Zadawaliśmy sobie (a przede wszystkim Bogu) pytanie: czy jest sens dzielić się o Bożych zasadach z osobami jeszcze nie nawróconymi….? Jednak przez te ostatnie 3 lata byliśmy podekscytowani tym, że możemy pracować wśród niewierzących i mieć wpływ na całe rodziny. Kiedy spotykaliśmy się z ludźmi, byli oni często zaskoczeni i zdumieni, zadając nam często pytania typu: „dlaczego nikt nas nie uczył wcześniej tego co poznajemy u was?!” lub inne: „ gdybyśmy wcześniej znali to co teraz słyszymy, nasze życie potoczyło by się inaczej…”.

  • mamy regularne spotkania w soboty o godz. 11.15. – w naszym mieszkaniu, w których uczestniczy 8-10 osób; są to spotkania z uwielbieniem, rozważaniem Słowa Bożego lub tematów biblijnych i modlitwą o siebie nawzajem;
  • w tygodniu – spotkania indywidualne z wierzącymi i niewierzącymi
  • mówienie osobistego świadectwa i głoszenie ewangelii – każdemu kto gotowy jest słuchać
  • modlitwa – mamy przekonanie też, że żadna służba nie jest możliwa bez intensywnej i żarliwej modlitwy. Ostatnie 5 lat Duch Święty uczy nas dużo w tej dziedzinie. Mamy świadomość, że jesteśmy w jego szkole i staramy się utrzymywać w nas usposobienie ucznia. Modlitwa i szukanie Pana jest dla nas głównym priorytetem – ważniejszym od wizji.
  • Od czasu do czasu szkolenia i spotkania z nauczycielami i rodzicami w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – na temat narkomanii i uzależnień wśród młodzieży

Dlaczego ta posługa jest ważna?
Trudno jest pisać w ten sposób o tym co się robi osobiście. Chyba najważniejsze jest to, że sam Pan zdecydował o posłudze w Skarżysku i ON ma plan dla tego miasta! A my szukamy Jego mądrości i w niedoskonały sposób próbujemy być Jego „naczyniami”… na tej „duchowej pustyni”.

Ale też na tak postawione pytanie przychodzi mi na myśl fragment z Mt 9,10-13 – przytoczony wcześniej (wyżej) oraz z

Mirek, Małgosia i Dorotka Wielchorscy

Mt 28,19-20:  „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” Iść – to znaczy iść do zgubionych, tak jak przykazał nam nasz Pan.

Wierzę też, że praca w Skarżysku jest „czasem małych początków” (Zachariasz 4,10) w wypełnianiu się Bożych obietnic, które Bóg mówił od początków powstania naszego kościoła – obietnicy wpływu, który będzie powodował powstawanie nowych kościołów – mających Boże przeznaczenie i powołanie – podobnie jak kiedyś  powstawał „Wieczernik”.

Gabinet Poradnictwa Indywidualnego i Rodzinnego”

Kochani, z wielką radością informujemy, że funkcjonowanie Gabinetu Poradnictwa Indywidualnego i Rodzinnego stało się FAKTEM ! Poniżej możecie obejrzeć kilka fotek pokazujących dwa pomieszczenia – małą poczekalnię i gabinet do rozmów i modlitw za ludzi.

Urządzenie pomieszczeń było możliwe dzięki hojności kilku osób, którym z całego serca dziękujemy i modlimy się o obfite błogosławieństwa materialne i duchowe dla nich !!
W sposób szczególny chcemy podziękować  następującym osobom:
- Ani i Michałowi Materek za płynące ciągle zachęty, które mnie i mojej żonie dodawały sił i wiary!
- Edkowi Ćwierzowi – za proroczą zachętę, która pokazuje nam jak Bóg może użyć tego gabinetu poradnictwa
- Irenie Stankiewicz – za hojność, zrozumienie i mądrą radę w trudnościach
- Pawłowi i Beacie Wawrzyniak oraz kościołowi w Kicinie – za wsparcie, wielkie serce i modlitwę
- Maćkowi i Dorocie Wolskim – za wsparcie, zainteresowanie, zachętę i wierność w modlitwie
- Henrykowi i Alinie Wieja z Ustronia za zachętę, przekazaną cenną wiedzę i za modlitwę
- Jackowi Sierce, Irenie Stankiewicz, Edkowi Ćwierz, Kazi Ćwierz i Martynce Sierce – za wsparcie modlitewne
- kościołowi „Wieczernik” – za wsparcie finansowe
- Sławkowi Wdowiakowi – za praktyczną pomoc techniczną w gabinecie
- Edycie Bieniek – za serce i pomoc praktyczną w urządzeniu gabinetu
- Emilce Tosnowiec – za pomoc w księgowości Stowarzyszenia
- Tomkowi G. z Kielc – mojemu przyjacielowi od szkoły podstawowej – za serce i bezpłatne odremontowanie obydwu pomieszczeń
- Jarkowi i Asi Śliż za zainteresowanie i słowa zachęty
-  kościołowi w Skarżysku – za modlitwę i za to że jesteście !!
- Kasi Sikorze, Karolinie Chłopek, Michałowi i Ani Materkom – za chęć zaangażowania się w służeniu ludziom w gabinecie poradnictwa
- diakonii „Interpretacji snów” na czele z Iwonką Krzemińską – za chęć zaangażowania się w Skarżysku
- Ani Gulbie i Marcie Błaszczyk – za wsparcie w modlitwie w Skarżysku


Wizja Gabinetu Poradnictwa:

1. Wizją działania poradnictwa ma być pomoc i służba dla rodzin, a więc praktycznie dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców. Naszą wizją jest dotykać ludzi niewierzących poprzez służenie im tym, co sami otrzymaliśmy od Boga i nieść ludziom Bożą miłość i nadzieję.

Wierzymy też, że w dzisiejszych czasach Bóg chce posyłać w kościele duchowych ojców i duchowe matki do niewierzących, aby mogli odnaleźć swojego Ojca w niebie.

2. Przygotowujemy się do kolejnych kroków wiary w wychodzeniu do miasta i niesieniu ludziom nadziei w imieniu Jezusa Chrystusa.

W Gabinecie Poradnictwa chcemy służyć na różne sposoby, m.in. poprzez :

- rozmowy (porady) indywidualne z osobami dorosłymi i młodzieżą
- rozmowy na każdy temat dotyczący problemów osobistych
- rozmowy o Bogu – kim jest i jaka jest Jego natura
- diagnozowanie przyczyn konfliktów w rodzinie
- pomoc w uzależnieniach
- interpretacja snów
- usługiwanie niewierzącym darem wiedzy i proroctwa
- rozreklamowanie „telefonu zaufania” dla młodzieży i rodziców
- inne – jesteśmy otwarci na inne różne praktyczne pomysły !

Aby móc oficjalnie zaistnieć w mieście założyliśmy Stowarzyszenie. Jesteśmy obecnie (luty 2010 r.) w trakcie załatwiania licznych papierkowych formalności, aby móc wystartować oficjalnie. Ale nie czekając na decyzje urzędników Gabinet Poradnictwa zaczął już funkcjonować.

Za wizyty i spotkania w gabinecie nie będziemy pobierać żadnych pieniędzy.

Kadrę Gabinetu na dzisiaj będą stanowić następujące osoby (tylko chrześcijanie): Kasia Sikora – pedagog terapeuta; Karolina Chłopek – psycholog; Michał Materek – specjalista od przemocy w rodzinie; Gosia Wielchorska – pedagog i doradca rodzinny; Mirek Wielchorski – doradca rodzinny i duchowy, i terapeuta ds. uzależnień; Ania Materek – doradca ds. młodzieży (poradnictwo internetowe)

Prośby do modlitwy :

- o wypełnienie Bożej woli w naszym życiu;
- o ochronę dla naszej rodziny;
- o pracę z narkomanami i ich rodzinami – aby Bóg dotykał ich życia i prowadził do zbawienia;
- o dziedzinę poradnictwa dla miasta (gabinet poradnictwa) – o ludzi gotowych służyć z nami
-  o finanse na uruchomienie strony internetowej Stowarzyszenia, aby między innymi móc uruchomić „poradnictwo internetowe dla młodzieży”
- o finanse na funkcjonowanie gabinetu poradnictwa
- o ludzi z własnymi pomysłami, którzy służyliby w Skarżysku w różny sposób;
- o wstawienników, którzy systematycznie modliliby się o nas osobiście i o Skarżysko;
- o zaopatrzenie finansowe dla naszej rodziny.

Kontakt z nami w jakiejkolwiek sprawie lub z zapytaniami:

Adres do korespondencji:  skr. pocztowa nr 30,   26-113  Skarżysko – Kam. 5;   e-mail:  misjanowezycie@wp.pl tel.  (0) 605 357 933

Konto:  PKO BP Oddział Skarżysko – Kamienna;  nr 13 1020 2629 0000 9902 0105 6100

Możesz również przekazać darowiznę wykorzystując internet klikając na jedną z poniższych  ikon:

Zobacz informacje na temat kursu dla małżeństw i rodziców w oparciu o nasz program  pt.:  „Dobre   małżeństwo  -  zdrowa   rodzina” Kurs ten opracowaliśmy i stosujemy w Skarżysku od 4 lat wśród niewierzących małżeństw

Plik w formacie PDF

 

Zespół Uwielbienia

4 maja 2009 przez  
W kategorii Posługi

 


Zespół Uwielbienia

 

Nazwa diakoni: Zespół uwielbienia

Lider: Martyna Sierka

 

Działania: Służba Bogu i ludziom w kościele, pomoc innym zespołom uwielbienia. Wyrażamy uwielbienie dla Boga śpiewem i grą na instrumentach, prowadzimy warsztaty, w miarę możliwości doradzamy innym, dzielimy się własnym doświadczeniem w prowadzeniu uwielbienia Boga w kościele. Częścią składową uwielbienia jest również modlitwa słowem Bożym i tańcem.  Ps. 147: Alleluja. Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną.

Wizja
Ps.34:4 Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego!.  Wywyższenie Boga. Zbieranie w jedności ludzi do miejsca oddawania Bogu chwały i dziękczynienia. Szukanie Jego obecności  i odkrywanie Bożego planu w kontekście czasów ostatecznych, czynienie przełomów w modlitwie razem ze wstawiennikami, oglądanie działania Bożej chwały na ziemi wśród wierzących i niewierzących, dotykanie Bożego serca, odkrywanie Jego planów i zamiarów i ustanawiane ich na ziemi. Wspólne działanie muzyków/tancerzy/plastyków/… – różnorodnych artystów, wstawienników i proroków.

Dlaczego ta diakonia jest ważna?
Ponieważ uwielbienie Boga toruje drogę i otwiera niebo nad nami – Jego obecność przychodzi. Przez uwielbienie przychodzimy bliżej do Pana panów. Uwielbianie GO zmienia rzeczywistość i atmosferę na ziemi i w naszych okolicznościach. Początek przełomów ma często miejsca w wielbieniu Boga (i modlitwie). Diakonia jest narzędziem do zgromadzenia wierzących, aby w jedności stawali przez Bogiem i praktycznie okazali Mu wdzięczność i oddali chwałę!

Historia powstania
Funkcjonuje w różnej formie i pod różnym przywództwem od samego początku istnienia kościoła. Pierwszym liderem był Jacek Sierka, następnie Martyna Sierka, Sławek Butenko, później Paweł i Kasia Piłat, a obecnie ponownie Martyna. Zmieniał się także skład zespołu. Przewinęło się prze niego wielu przede wszystkim wokalistów, a także instrumentalistów.
Integralną częścią zespołu uwielbienia jest od jakiegoś czasu grupa tancerzy, tworząca swoją diakonię i służąca podczas spotkań kościoła  „kolorami” tańca i flag.

Prośby do modlitwy i potrzeby:
O ochronę krwi Jezusa dla posługujących w tej diakonii oraz ich rodzin
O ochronę przed pychą, pokusami,  zniechęceniem …
O czyste serca
O wytrwałość, żar w sercach, zapał do służby dla Boga i ludzi
O nowych lewitów do tej służby

 

Diakonia posługi dzieciom

27 kwietnia 2009 przez  
W kategorii Posługi

Warsztaty Uwielbienia - zajęcia z dziećmi

Warsztaty Uwielbienia - zajęcia z dziećmi

Nazwa: Diakonia posługi dzieciom

Lider: Agnieszka Gatkowska

Miejsce: Kielce

Działania: Nasza diakonia obejmuje posługę dzieciom w wieku od 3 do 13 lat w czterech grupach wiekowych.

Diakonię stanowią przeważnie rodzice dzieci, którzy prowadzą spotkania niedzielne 11.30-12.30. Jest jednak wiele osób posługujących w innych diakoniach, które czasowo ubogacają tą diakonię, mając wpływ na dzieci w różnych dziedzinach takich jak: uwielbienie, taniec, prorokowanie, nauczanie, prowadzenie małych grup, a ostatnio również interpretowanie snów.Oprócz spotkań niedzielnych prowadzimy punkt katechetyczny, którego głównym nauczycielem jest Pastor Jacek Sierka. Czytaj dalej

Diakonia Interpretacji Snów

20 marca 2009 przez  
W kategorii Posługi

 

Interpretacja Snów

 

Nazwa: Diakonia Interpretacji Snów

Lider: Iwona Krzemińska

Miejsce: Kielce, Polska

Działania: Zespół interpretacji snów posługuje podczas letnich koncertów uwielbienia w parku miejskim w Kielcach oraz na wyjazdach w różnych miastach Polski w ciągu roku. W tym roku Edward Ćwierz, który nadzoruje diakonie, prowadził szkołę interpretacji snów w Gdyni. Na początku maja planowany jest wyjazd członków diakonii do Zielonej Góry, gdzie będą posługiwali na ulicach miasta. Planowany jest również cykl spotkań w szkółce niedzielnej, gdzie dzieci uczęszczające na spotkania kościoła będą mogły uczyć się jak interpretować sny. Czytaj dalej

Służenie – Mirosław Wielchorski

8 lutego 2009 przez  
W kategorii 2009 rok, Audio, Nauczania Niedzielne

Get the Flash Player to see this content.

W celu ściągnięcia nauczania na swój komputer należy najechać myszką na napis “Pobierz” i kliknąć prawy przycisk myszki. Rozwinie nam się kilka opcji, należy wtedy wybrać “Zapisz element docelowy jako..” i wskazać miejsce na dysku w którym zostanie zapisany plik. <Pobierz>

[starrater]

Manifestacja pro Izraelska w Warszawie

11 stycznia 2009 przez  
W kategorii Aktualności, Nowości

11 stycznia br. w Warszawie odbyła się manifestacja pro izraelska, w której stanęli Polacy wraz z braćmi Żydami Czytaj dalej

Rozwijanie talentów – Joanna Śliż

12 października 2008 przez  
W kategorii 2008 rok, Audio, Nauczania Niedzielne

Get the Flash Player to see this content.

[starrater]

Następna strona »