Wizja


Jezus wstępując do nieba po swoim zmartwychwstaniu nakreślił wizję dla swojego Kościoła. Wieczernik wychodząc naprzeciw słowom Jezusa pragnie żyć Jego wizją, aż do Jego powtórnego przyjścia.

„Gdzie nie ma objawienia lud się rozprzęga” Przyp 19:2. Kościół bez określonej wizji jest niczym załoga statku, która zagubiła mapę podróży i nie wie dokąd płynie, a jej działania sa bezcelowe.

Nasz Kościół dąży do tego, aby nasza wizja była zgodna z wizją Boga określoną w Biblii Świętej i do jej pełnej realizacji.

Ogólna wizja Kościoła Jezusa Chrystusa

Kościół według planu Mistrza

Wizja kościoła lokalnego Wieczernik

Wizja ogólna na długi dystans

Praktyczna realizacja wizji