Wyznanie Wiary


I Bóg

II Biblia (Pismo Święte)

III Grzech człowieka

IV Jezus Chrystus

V Odkupienie rodzaju ludzkiego (zbawienie)

VI Duch Święty

VII Chrzest w Duchu Świętym

VIII Chrzest w wodzie

IX Wieczerza Pańska

X Małżeństwo

XI Objawienie

XII Aniołowie

XIII Szatan i demony

XIV Opatrzność Boża

XV Uzdrawianie chorych

XVI Władza Państwowa

XVII Kościół

XVIII Urzędy w Kościele

XIX Wieczność