XII. Aniołowie


Wierzymy, że Pismo Święte wyraźnie naucza o istnieniu aniołów – pełnych mocy, stworzonych istot duchowych. Aniołowie przewyższają ludzi godnością i mocą. Głównym ich zadaniem jest wielbienie Boga i służenie Mu. Nie rozradzają się one, lecz są zbiorem istot stworzonych, aby usługiwać dziedzicom zbawienia. Istnieją dwa rodzaje aniołów: wybrani i upadli (szatan, zwierzchności, moce i demony). Biblia zabrania wielbić (czcić) jakiegokolwiek anioła.

(Hbr 1,7 i 14; Obj 22,8-9; Iz 6,2; Ez 10,1-22; Hbr 12,22)