II. Biblia (Pismo Święte)


Pismo Święte jest Bożym objawieniem przychodzącym od Boga i spisanym przez autorów piszących pod natchnieniem Ducha Świętego. Wierzymy, że Biblia jest jedynym natchnionym i nieomylnym Bożym objawieniem danym kiedykolwiek człowiekowi i uważamy spisane Słowo Boże za najważniejszy autorytet we wszystkich sprawach dotyczących natury Boga i zbawienia człowieka (to znaczy: w dziedzinie wiary i moralności).

Wyznajemy, że Pismo Święte składa się z 66 ksiąg kanonicznych (39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu).