I. Bóg


Wierzymy w jedynego wiecznego Boga, istniejącego w trzech osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego, dających się odróżnić, lecz niepodzielnych w swej istocie; współistniejących i równych w naturze, przymiotach, mocy i chwale.

Wierzymy w Boga, który stworzył wszystko, co istnieje z niczego, oraz jest dawcą życia wszelkich istot żywych widzialnych i niewidzialnych.

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo; stworzył go jako mężczyznę i niewiastę.

(1Mjż 1,22; 1Mjż 2,7 i 15-17 i 22; 1Mjż 5, 1-2; 5Mjż 6,4; Dz 14,15; Hbr 1,2-3)