VII. Chrzest w Duchu Świętym


Wierzymy, że chrzest w Duchu Świętym jest dostępny dla każdego chrześcijanina. Chrzest w Duchu Świętym (lub inaczej: chrzest Duchem Świętym) jest to określone przeżycie człowieka wierzącego, związane z przyjęciem daru Ducha Świętego, różne od nowego narodzenia. Przyjęciu tego daru towarzyszy napełnienie Duchem Świętym, mówienie innymi (obcymi) językami oraz inne dary Ducha Świętego.

Mówiąc jeszcze inaczej chrzest w Duchu Świętym, to przeżycie, w czasie, którego cała osobowość wierzącego przeżywa zanurzenie, otoczenie i przyobleczenie w obecność i moc Ducha Świętego zstępującego na niego od wewnątrz i z zewnątrz.

(Mt 3,11; Mk 1,8; Łk 3,16; J 1,33; Dz 1,4-5; Dz 2,1-4)