VI. Duch Święty


Duch Święty jest trzecią Boską osobą wiecznego Boga, współrówną, współwieczną i współistniejącą wraz z Ojcem i Synem. Jego służbą jest zarówno przekonanie o grzechu i nawrócenie człowieka, jak i objawienie wierzącemu Syna i Ojca. Od czasu uwielbienia Pana Jezusa Chrystusa Duch Święty w swych działaniach pracuje poprzez wszystkich, którzy wierzą w Ojca przez Syna.

Duch Święty udziela się człowiekowi w duchowym odrodzeniu, w chrzcie w Duchu, uświęceniu oraz w duchowych darach łaski Bożej.

(1Mjż 1,2; Mt 28,19; Dz 5,3-4; 1Kor 12,4-6; 2Kor 3,17-18; Ps 139,7-10; Łk 1,35; J 14,17; 1Kor 2,10; Hbr 9,14; 1P 4,14; Ez 37,9; Iz 63,10; J 3,5; J 16,8-9; Dz 1,5; Dz 2,38; Dz, 8,14-17; 2Tes 2,13; Rz 12,6-8; 1Kor 12,4-11)