III. Grzech człowieka


Wierzymy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, darując mu wolną wolę, której nie dał innym żywym istotom. Bóg stworzył człowieka po to, by mieć z nim relację (społeczność) i aby dzielić z Nim funkcje panowania, oraz by napełnić ziemię. Jednak grzech popełniony przez pierwszych ludzi (Adam i Ewa) oddalił całą ludzkość na wszystkie pokolenia od Stwórcy i skazał ją na potępienie, powodując śmierć duchową ludzi z wyjątkiem Jezusa Chrystusa.

Jednak Bóg w swojej miłości nie pozostawił człowieka w stanie grzechu i potępienia. Wielokrotnie kierował do niego swoje Słowo przez mężów Bożych i proroków Starego Testamentu, a kiedy nadeszła pełnia czasu posłał na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa.

(1Mjż 3,6 i 23; Ps 51,7; Rz 3,10-19 i 23; Rz 5,12; Rz 7,11-25)