XVII. Kościół


Wierzymy, że Kościół jest dziełem samego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Kościół powszechny (inaczej Ciało Chrystusa) składa się z ludzi, którzy przeżyli prawdziwą pokutę, moment uwierzenia i zaproszenia Jezusa do swojego życia jako Pana i Zbawiciela, a także, w których dokonało się nowe duchowe narodzenie oraz chrzest w wodzie. Wierzymy, że każdy człowiek, który przeżył nowe duchowe narodziny powinien włączyć się w życie lokalnego kościoła (lokalnej wspólnoty chrześcijan), aby wzrastać w wierze i doskonałości w Chrystusie.

Nowy Testament uczy o Kościele Bożym jako o jednym, niepodzielnym, powszechnym Kościele Jezusa Chrystusa. Jest on sumą kościołów lokalnych.

Kościół istnieje w celu służenia Bogu dla szerzenia Ewangelii, dla nawracania grzeszników oraz nauczania i wyposażania wierzących.

(Mt 16,18; Ef 1,22; Ef 5,23; 1Kor 12,13; Ef 1,22; Hbr 12,33; 1P 1,18-19; 1P 2,9)