X. Małżeństwo


Wierzymy, że małżeństwo zostało ustanowione przez Boga w akcie stworzenia człowieka. Może być zawarte tylko między jednym mężczyzną i jedną kobietą. Nie można połączyć związkiem małżeńskim bliskich krewnych. Małżeństwo to trwałe przymierze przed Bogiem.

Małżeństwo jest trwającym całe życie przymierzem, czyli jest nierozerwalne – wynika to między innymi z koncepcji trwałego małżeństwa, do której odwoływał się Jezus, gdy mówił: „Co tedy Bóg złączy, człowiek niechaj nie rozłącza” (Mt 19,6).

Małżeństwo nie jest wieczne – mimo, że jest zobowiązaniem trwającym przez całe życie małżonków na ziemi. Przymierze małżeńskie kończy się z chwilą śmierci jednego z małżonków.

Wierzymy, że Pismo Święte (szczególnie Nowy Testament) nie pozwala na inną wolność w dziedzinie wyboru męża lub żony, jak tylko na zawarcie związku małżeńskiego wśród „rodu wybranego” – czyli z osobą zbawioną.

(1Mjż 2,20-25; 3Mjż 18,6-18 i 20; Mt 19,3-12; Mk 10, 1-12; 1Tm 4,3; Hbr 13,4; 1Kor 7,39; 1Kor 8,5; Ef 6,1-2; Kol. 3,20-21)