XI. Objawienie


Bóg Biblii jest tym, który objawia Siebie swemu stworzeniu. Bóg stwarzając człowieka z jego umysłowymi i duchowymi zdolnościami, ukazuje swój zamiar – bycia poznanym przez człowieka. Jednak od czasu upadku człowieka, te umysłowe i duchowe zdolności zostały przytępione (ograniczone) i nie jest on w stanie sam z siebie w pełni odkryć, poznać Boga i mieć z Nim relację (społeczność). Tak więc Bóg w swej łasce i miłości przejął inicjatywę, objawiając stopniowo Siebie, czego uwieńczeniem jest Pan Jezus Chrystus. Tylko przez Jezusa Chrystusa człowiek może osobiście poznać Boga.