XIII. Szatan i demony


Wierzymy, że Biblia naucza o istnieniu szatana (diabła), który jest twórcą grzechu i królem zastępów upadłych aniołów, duchów wykonujących jego dzieło, zwanych demonami lub inaczej duchami nieczystymi.

Jezus Chrystus na Golgocie pokonał szatana wraz z jego królestwem ciemności. Następnie upoważnił swój Kościół do uwalniania od niego ludzi i przyprowadzania ich do królestwa światłości.

Ostateczny sąd nad szatanem i jego zastępami odbędzie się wtedy, gdy zostaną one na zawsze wrzucone do biblijnego jeziora ognistego.

(Iz 14,12-15; Ez 28,12-19)