XV. Uzdrawianie chorych


Wierzymy, że fizyczne ciało człowieka zostanie odkupione dopiero w chwili powtórnego, chwalebnego przyjęcia Jezusa Chrystusa przez zmartwychwstanie umarłych i przemienienie żyjących. Bóg jednak okazuje łaskę uzdrowienia ciała również w doczesności przez modlitwę wiary w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa i poprzez dary uzdrawiania oraz przez nauki medyczne. Niektóre choroby są wynikiem obecności złych duchów (demonów) i uzdrowienie następuje poprzez służbę uwalniania.

(2Kor 4,16-5,8; 1Kor 15,52-54; Mt 8,1-17; Mt 10,1 i 8; Dz 3,1-9; Mk 16,17-20; Dz 5,12-16; 1Kor 12,9 i 28; Jk 5,13-16; 1Tm 5,23; 2Tm 4,20; Mt 17,15-18; Mk 5,2-9 i 15; Dz 19,11-12)