IX. Wieczerza Pańska


Wierzymy w Wieczerzę Pańską, którą Pan Jezus ustanowił przed swoją męką na Golgocie. Jest ona ustanowiona na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa oraz przelania Jego świętej krwi za cały ludzki rodzaj. Sprawowanie Wieczerzy Pańskiej ma nam przypomnieć o dobrodziejstwie śmierci i cierpień Jezusa Chrystusa, o odkupieniu i wiecznym zbawieniu; Jest to również uczta miłości i jedności, jaką mamy z Bogiem i między sobą w kościele.

Wierzymy, że podczas wieczerzy spożywamy krew i ciało Jezusa Chrystusa – na podstawie słów, które wypowiedział w Mt 26,26-28. Wierzymy też, że Wieczerzę Pańską mogą spożywać wszystkie nowonarodzone osoby.

(Łk 22,19-20; 1Kor 11,23-24 i 26; Mt 26,26-28; Mk 14,22; Dz 2,42-46; 1Kor 10,16)