XIX. Wieczność


Wierzymy, że Biblia naucza, że człowiek żyjąc na ziemi może wejść do Królestwa Bożego. Ci, którzy odpowiedzą na Bożą łaskę i będą Mu posłuszni, otrzymają wieczną nagrodę w niebie, miejscu gdzie przybywa Bóg.

Ci, którzy dobrowolnie odrzucają łaskę Bożą, wyrażoną w dziele zbawienia przez Jezusa Chrystusa, zgodnie z Biblią skazują się na wieczne potępienie w piekle – miejscu przebywania szatana i jego aniołów. Wieczne przeznaczenie człowieka jest rozstrzygnięte teraz, za życia.

Wierzymy, że Bóg wyznaczył czas, w którym wszyscy ludzie staną przed Jezusem Chrystusem. Stanie się to w momencie:
powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa – najpierw w celu pochwycenia wierzących, czyli zmartwychwzbudzonych i przemienionych żywych – a potem nastąpi, po zwycięstwie nad swoimi wrogami, tysiącletnie panowanie Chrystusa z Kościołem na ziemi.
sądu przed obliczem Boga dla niezbawionych umarłych. Niesprawiedliwi, śmierć i piekło wrzucone zostaną do jeziora ognistego (druga śmierć), zaś wiecznym dziedzictwem sprawiedliwych będzie „nowe niebo i nowa ziemia”.

(Mt 25,31-46; J 5,22-27; 1Kor 3,10-17; 2Kor 5,10; 2P 3,10; Jud 14-15; Mt 26,64; Dz 1,11; J 14,3; 1Tes 4,14-17; Jr 23,5-6; Dn 7,13-14; Mt 24,29-31; Obj 20,1-10; Obj 20,14-15; 2P 3,13; Obj 21,1)