XVIII. Urzędy w Kościele


Wierzymy, że Kościół nie może istnieć i rozwijać się bez odpowiednich służb. Wierzymy, że Pan Jezus współcześnie powołuje ludzi, aby byli apostołami, prorokami, ewangelistami, pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowy Ciała Chrystusowego.

Wierzymy, że każdy lokalny kościół (wspólnota) powinien funkcjonować według wzoru nowotestamentowego. Powinien kierować się Słowem Bożym przy współdziałaniu Ducha Świętego.

(Łk 6,12-13; Łk 10,1; Ef 4,4-16; 1Kor 3,9-13; 1Kor 14,33; 1Kor 10,21-24; 1Tes 5,14-22)